Počet stránek ve webu: 43.161

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.066.185

Pracovní úraz - kdo dorovná plat, mzdu, výdělek?

Odesláno: 
Otevřeno 570 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně pracovního úrazu.
5.12.2018 se mi stal pracovní úraz (ŘEZNÁ RÁNA NA PŘEDLOKTÍ dlouhá cca 15 cm), zaměstnavatelem uznáno jako jako "pracpvmé úraz", neschopenka trvala do 2.1.2019, zaměstnavatel mi ve výplatním termínu vyplatil částku 8.000 Kč, bolestné jsem obdržela od Kooperativy (vyplaceno 3 body + proplacení výpisu od lékaře). Zajímá mě, kdo mi vyplatí fin. rozdíl mezi vyplacenou částkou od zaměstnavatele a mým průměrným měs. výdělkem, který činí cca 18.000 Kč čistého?
Pak se chci ještě zeptat, zda ta řezná rána, která je nevzhledná dá považovat jako trvalý následek či jako společenská újma?
Předem moc díky za radu
 
Dobrý den,

dle § 271a odst. 1 zákoníku práce Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a plnou výší nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdělku podle věty první přísluší zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy nebo platu anebo odměny z dohody.

Tedy po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti Vám zaměstnavatel měl povinnost doplácet rozdíl mezi Vaším průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a mezi plnou výši nemocenského.

Dle § 271c zákoníku práce se náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. , které upravuje způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti.

Dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. , se bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) zpravidla provádí až po roce poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem. V případě, že bylo již dříve ohodnoceno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo zhoršení trvalých následků poškození zdraví, provede se nové ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

Nebyla-li Vám náhrada za ztížené společenské uplatnění (trvalé následky) ještě vyplacena, doporučuji po roce ode dne vzniku pracovního úrazu uplatnit žádost u svého zaměstnavatele.