Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.113.761

Dodatečné zřízení věcného břemene dárci dlouho po darování bytu, domu, nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 473 x
2 odpovědi
 
Dobrý den.
Měl bych dotaz na zřízení věcného břemene, případně jiného institutu k nemovitosti.
2008 jsem daroval nemovitost (rodinný dům, tedy RD) synovi bez dalšího ujednání.
Nyní bych chtěl zřídit nějaké ujednání o tom, abych měl s manželkou zajištěné bydlení na stáří. Potřeboval bych poradit, zda zřídit Věcné břemeno nebo Služebnost a nebo Výměnek. Prosím o sdělení rozdílu a výhod či nevýhod jednotlivých institutů. Chtěl bych s manželkou v klidu dožít v našem bývalém domě a v případě případné budoucí potřeby, abych nebyl nechán na pospas sám sobě a bez pomoci. Samozřejmě i s manželkou. Případně aby mně syn, nebo nedej bože jeho dědicové, nebo manželku případně oba neodložili do domova důchodců. Jakou dohodu zvolit a na co si dát pozor. Měla by se uvést i hodnota našeho užívaného prostoru?
Další dotaz je, zda je nějaká možnost do této služebnosti, či věcného břemene vklínit i naši dceru. Zda by mohla po naší smrti nějakým způsobem figurovat v synově majetku. Myslím tím například i to, zda by mohla mít nějakou pravomoc rozhodovat o případném prodeji RD.
Děkuji za odpověď Adam S.
 
Dobrý den,

smlouvou o výměnku si mohou smluvní strany zřídit širokou škálu práv a to nejen služebnost bytu, ale i právo na peněžité plnění (důchod) nebo právo na poskytování určitých naturálních dávek, stravy (např. příprava teplých obědů a večeří), zajišťování pravidelného úklidu atd. Smlouvu o výměnku je však možné uzavřít jen v souvislosti s převodem nemovité věci. Ve Vašem případě cca 10 let po převodu nemovité věci již zřídit výměnek nebude možné.

Naproti tomu služebnost doživotního bydlení je možné zřídit i poté, co již došlo k převodu vlastnického práva na nemovité věci. Stejně tak je možné služebnost zřídit i ve prospěch třetích osob nebo ji rozšířit i na své dědice. Služebnost bytu lze zřídit bezplatně nebo za úplatu
(jednorázovou nebo ve formě pravidelné renty). Stejně tak lze ve smlouvě určit rozsah služebnosti, tzn. , zda se vztahuje na celou nemovitou věc nebo jen vymezené části.

Vedle služebnosti lze ještě zřídit smlouva o důchodu, kterou si můžete ujednat povinnost plátce platit Vám pravidelné peněžité dávky.

Se zřízením služebnosti doživotního bydlení i se sjednáním důchodu však musí Váš syn souhlasit.
 
bratr je svobodný a bezdětný. Má dluhy nevíme kolik neví to ani on . splácí je, má životní minimum bydlí na penzionu. kdyby zemřel kdo bude dědit dluhy jsme 2 sestry nemá žádný majetek děkuji za radu.