Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.098.305

Darování nemovitosti jednomu z partnerů - má nárok i druhý na podíl bytu, domu, pozemku, nemovitosti?

Odesláno: 
Otevřeno 487 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
syn žije v domě, který vlastní moje maminka. Ta ho chce v současné době přepsat na něho. Zároveň se od syna stěhuje jeho dlouholetá přítelkyně, se kterou žije ve společné domácnosti od 2008. Při rozdělování majetku se chtějí rozumně dohodnout, ale napadlo mě, jestli synova partnerka má třeba dodatečně právo na část domu, pokud zjistí, že se syn stal jeho vlastníkem a budou řešit dělění majetku vyhroceně?
Třeba jí nějaký právník poradí, aby si dělala na půlku veškerého synova majetku nárok. Platí, že po dvouletém společném soužití jsou práva na majetek jako kdyby byli manželé? Nemají ještě s přepisem domu raději zatím počkat? (mají spolu dvě malé děti)
Děkuji za odpověď. S pozdravem Terezka
 
Dobrý den,
společné soužití druha a družky nezakládá žádné společné jmění jako je tomu v případě manželů. Žil-li Váš syn se svojí přítelkyní po nějakou dobu ve společné domácnosti, neznamená to, že by měla nárok na půlku majetku, ale platí, že každý je vlastníkem toho co nabyl ze svého výlučného vlastnictví a v případě, že na pořízení některých věcí se podíleli společně, mají tyto věci ve společném spoluvlastnictví.

Tedy došlo-li mezi Vaším synem a jeho přítelkyní k rozchodu, má jeho přítelkyně nárok pouze na věci, které sama do společné domácnosti přinesla nebo které si za svoje finanční prostředky koupila, případně pořídili-li si některé věci společně, tak na podíl na dané věci, kterým se na její pořízení podílela.

Jediný nárok jí vznikne v podobě výživného na nezletilé děti, budou-li společné děti svěřeny do péče matky, dojde zároveň i ke stanovení výživného otci. Převod vlastnického práva k domu z babičky na syna nezakládá jeho přítelkyni žádné právo na předmět převodu (dům).
 
Dobrý den

Jak velkou část svého příjmu musí partner odvádět do rodinného rozpočtu, existuje nárok na celou část jeho příjmu od partnerky, kdy při rozvodu uplatňuje nárok na doplacení celého jeho příjmu za období 5 let?