Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.061.858

Rozdělení nemovitosti po rozchodu a rozvodu manželů - rodinný dům

Odesláno: 
Otevřeno 463 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
jsem v rozvodovém řízení, alimenty a svěření dítěte do péče máme vyřešeny. Vlastníme s manželem dům, každý polovinu, ve kterém bydlím já se synem a dospělou postiženou dcerou, která je autistka. Chci se zeptat jak soud bude postupovat ohledně d
 
Dobrý den,

Váš dotaz není úplný, prosím o doplnění.
 
Dobrý večer, nenapsala jsem jen, že alimenty máme vyřešeny pro dvanáctiletého syna, dcera je dospělá a jsem její opatrovník, starám se o ni celodenně. Nevím co bude s domem, který vlastníme každý polovinu. Manžel se odstěhoval k přítelkyni. Na vyplacení manžela nemám peníze. Moc Vám děkuji za odpověd a Váš čas. Andrea Janků
 
Dobrý den,

pro vyloučení pochybností uvádím rozdíly mezi společným jměním a podílovým spoluvlastnictví.

Spadá-li Váš dům do společného jmění, můžete do tří let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu toto společné jmění vypořádat dohodou nebo podat návrh na vypořádání k soudu. V případě, že se do tří let na způsobu vypořádání nedohodnete, nastává tzv. fikce, kdy dům budete mít v podílovém spoluvlastnictví.

V případě, že jste nikdy dům nenabyli do společného jmění a každý vlastníte ½ spoluvlastnického podílu na domě není nutné si hlídat tříletou lhůtu pro vypořádání. Každý z Vás však má možnost kdykoliv trvat na ukončení podílového spoluvlastnictví.

Tedy v obou případech vždy může jeden z Vás požadovat, aby došlo mezi Vámi k vypořádání společného domu. Bohužel tuto možnost musíte brát v potaz. Máte-li další majetek, který spadá do společného jmění (např. automobil, vybavení dílny...), o který by měl zájem Váš manžel, může to mít při vypořádání také význam.

Vzhledem k tomu, že nemám veškeré informace a podklady nemohu Vám dát jednoznačnou odpověď, jakým způsobem byste měla Vaši záležitost řešit. Doporučuji Vám obrátit se na advokáta, který by měl možnost si vše prostudovat a navrhnout Vám pro Vás nejlepší řešení. Jejich seznam naleznete na http://www.advokatikomora.cz.

Nad rámec dotazu uvádím, že vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá, dokud se dítě není schopno samo živit. Tedy v případě, že zdravotní stav dcery neumožňuje, aby se sama živila a prostředky, kterými disponuje, jí nepostačují k uspokojení jejích potřeb, může soud stanovit vyživovací povinnost rodiči i vůči zletilému dítěti.