Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.081.871

Diskriminace zaměstnance při odměňování a dorování mzdy zaměstnavatelem - Zákoník práce

Odesláno: 
Otevřeno 324 x
1 odpověď
 
Přeji hezký den,
pracuji jako doručovatel novin u Mediaservisu. 2018 ke konci roku jsem zjistil, že doručovatelka, která má menší úsek než já a průměrně každý den 56 kusů novin má 200 Kč odměnu za každý den (zhruba 3 hodiny práce), já který má větší úsek a 78 kusů novin mám odměnu 180 Kč. Poukázal jsem na to a byl odbyt, že to má každý jinak nastavené.
Dalším dotazem u doručovatelů jsem zjistil, že i ti mají větší odměnu než já. Opět jsem na to poukázal opět bez odpovědi. Já se domnívám, že jsem diskriminován v tom, že za práci stejné hodnoty náleží i stejná odměna. § 16/1zák. práce.
Lze za tuto diskriminaci požadovat kompenzaci, případně dorovnání mzdy? Ještě jeden kratší dotaz, lze do pracovní doby započítávat i cesta z mého bydliště k předávácímu bodu (vyzvedávají se zde balíky novin) a zpět do bydliště, (tam a zpět750m), kde musím noviny roztřídit, popsat a uložit do kabely a pak vyrážím na roznos Doba se pohybuje kolem 0,75 hod, 6x týdně, což je 4,5 hod. Samotný roznos každý den kolem 2 a půl až 3 hodin. Nerad dávám něco na oltář vlasti. Děkuji za zodpovězení a přeji hezký den Jožin
 
Dobrý den,
dle § 110 odst. 1 zákoníku práce přísluší za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.

Zda ze strany Vašeho zaměstnavatele nedochází k porušení jeho povinností a zda Váš zaměstnavatel dodržuje pracovněprávní předpisy např. § 110 odst. 1 nebo § 16 odst. 1 zákoníku práce, který uvádíte, přísluší posoudit Státnímu úřadu inspekce práce, na který se můžete obrátit s podnětem k provedení kontroly.

V případě podezření na nerovné zacházení nebo na diskriminaci ze strany Vašeho zaměstnavatele, doporučuji se obrátit přímo na veřejného ochránce práv.

K Vašemu druhému dotazu uvádím, že doba, po kterou vykonáváte práci pro zaměstnavatele by měla být započítaná do pracovní doby, ale bez znalosti dalších skutečností a možnosti prostudovat si všechny podklady Vám nedokážu jednoznačně odpovědět.