Počet stránek ve webu: 40.724

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.647.845

Rozvod s osobou zdravotně postiženou - rozvede soud manželství nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 322 x
1 odpověď
 
Dobrý den
jsem osoba zdravotně postižená s nutnosti asistence manžela, ale po pár letech jsme přestali společně hospodařit a žít.
Kvůli mému postižení jsem i tak v každodenním kontaktu (nákupy, odvoz k lékařům apod) + děti.
Bohužel mě jedna sociální pracovnice nutí k rozvodu, ale to nemohu udělat, jelikož by mě manžel už nepomáhal.
Po dobu manželství plní své povinnosti pomoci, i když děti mám ve své péči.
O sociálních dávkách vím, avšak na psychiatrické postižení byla asistence zamítnuta.
U soudu jsem se zeptala co dělat, když se ze zdravotních důvodů nechci rozvést a paní mi řekla, že by to pravděpodobně ani nešlo podle nějakého § Občanského zákoníku, když cca to ze zvláště závažných důvodů neudělají a kvůli mému zdravotnímu postižení by to odporovalo dobrým mravům nebo tak nějak.
Je to tak?
Poradíte mi, prosím?
Děkuji moc
 
Dobrý den,

máte na mysli § 755 odst. 2 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, dle kterého přesto, že je soužití manželů rozvráceno nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

Jde o tzv. tvrdostní klauzuli, kdy soud manželství nerozvede, jsou-li splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení. Nemožnost rozvodu však není absolutní a v případě, že spolu jako manželé více než tři let nežijete, může soud i přes tuto tvrdostní klauzuli manželství rozvést.

Nechcete-li se rozvádět a Váš manžel návrh na rozvod nepodá, Vaše manželství trvá, i když spolu jako manželé nežijete. V případě, že bude ze strany Vašeho manžela podán návrh na rozvod, půjde o tzv. ztížený rozvod za předpokladu, že soud dojde k závěru, že jste se na porušení manželských povinností převážně nepodílela a rozvodem by Vám byla způsobena zvlášť závažná újma, což by byla, neboť jste odkázána na pomoc manžela.