Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.048

Zadržování věcí majitelem pronajaté nemovitosti bez podepsané nájemní smlouvy (je jen rezervační smlouva)

Odesláno: 
Otevřeno 491 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
V srpnu 2017 jsme si pronajali chatu, tedy podepsali rezervační smlouvu a zaplatili 30 tisíc Kč rezervační poplatek s tím, že nájemní smlouvu dodá majitelka do dvou dnů. Podepsala nám souhlas s přepsání elektřiny, ale na ČEZ nám řekli, že přepsat nelze, neboť nemáme podpis druhého spolumajitele.
Chtěli jsme vysvětlení od majitelky a také nájemní smlouvu, ale bohužel jsme ji nedostal.
Zavolala na nás Policii, že jsme squateri a nabourali se jí do chaty. Prokázali jsme se rezervační smlouvou a policie odjela. Pronajímatelka nám nechala vypnout elektrický proud, tudíž nešla ani voda, protože byla na čerpadlo, které je na elektřinu.
Ještě se nám vysmála, že zavolá OSPOD, protože máme malé děti a bez elektřiny přeci nemůžou být. Přítel dcery he odvezl ke svým rodičům na Slovensko, musel tam zůstat s nimi, protože jeho rodiče jsou již starší, čímž přišel o dobrou práci v Švýcarsku.
Já s dcerou jsme tam týden zůstali bez elektřiny protože jsme se bály o své věci.
Po týdnu jsme se jeli k mému příteli vykoupat a ona nám mezitím vyměnila zámky. Takže rok jsme bez osobních věcí bez všeho a policie v tím nevidí ani přestupek natož trestný čin.
Poradíte Prosím? Děkuji.
 
Dobrý den,
v případě, že jste uzavřeli pouze rezervační smlouvu, aniž by došlo k uzavření nájemní smlouvy, rozumím-li tomu dobře, nevznikl mezi vlastnicí chaty a Vámi žádný nájemní vztah. Tedy máte-li podepsanou pouze rezervační smlouvu, nemáte žádný právní důvod užívat danou chatu a pokud tak činíte, majitelka po Vás může uplatňovat nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
Došlo-li k podpisu nájemní smlouvy, vznikl mezi Vámi a pronajímatelkou nájemní vztah a můžete se jako nájemníci dovolávat svých práv.
Rozhodující také je z jakého důvodu majitelka chaty Vaše osobní věci zadržuje a odmítá Vám vydat, jestli vůči ním z nějakého důvodu uplatnila např. zadržovací právo nebo je zadržuje bezdůvodně.
S ohledem na skutečnost, že celá záležitost vygradovala až do takovéhle situace, doporučuji se obrátit na advokáta ve Vašem okolí, který by mohl po prostudování všech pokladů učinit nezbytné kroky v dané záležitosti a při jednání s majitelkou chaty a dalšími orgány Vás zastupovat. Seznam advokátů naleznete zde http://www.advokatikomora.cz.