Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.039

Omezení svéprávnosti - vliv na platnost závěti, testamentu, poslední vůle

Odesláno: 
Otevřeno 547 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz jak z toho ven, když maminka napsala v minulosti závěť a nyní její sestra za mými zády jí dala k soudu pro omezení svéprávnosti. Nyní mě její setra/teta dala k soudu pro trestný čin, že jsem využila jejího zdravotního stavu. Maminka bydlí u mě, starám se o ní. Teta jí chtěla dát do ústavu a dělala kroky za mými zády o omezení svéprávnosti. Chtěla i opatrovnictví, ale to naštěstí se podařilo zastavit. Maminka ještě není "odsouzená". Bude darovací smlouva neplatná? Maminka projevuje svojí vůli, přání. Je jí 91 let a já chci, aby důstojně dožila, jako "normální" člověk.
Může nějakým způsobem závěť odvolat? Myslím, že teta dělá tyto kroky zištně. Nejsem si jistá, jestli závět existuje, jen se domnívám. Ale napadá mě tato možnost jediná, proč to tak je. Nyní jde maminka ještě ke znalci, který asi vyhodnotí její psychický stav. Může projevit ona sama přání, že nechce být pro "omezení svéprávnosti" vyřazená ze života? Je to pro ní stresující. Prosím o radu, jak z toho ven, jestli je nějaké řešení.
Děkuji za radu.
 
Dobrý den,
v případě, že darovací smlouva byla napadena z důvodu, že dárkyně nebyla v době jejího uzavření plně svéprávná, bude záležet na rozhodnutí soudu, který svým rozsudek rozhodne, zda dárkyně s ohledem na svůj zdravotní stav mohla danou smlouvu uzavřít a v případě, že nemohla, stane se nemovitá věc, která byla předmět daru, opět vlastnictvím dárkyně. Skutečnost, zda dojde během tohoto řízení k omezené svéprávnosti dárkyně nemá na toto řízení vliv, neboť soud musí zjišťovat stav dárkyně v době uzavření smlouvy, tzn. převodu vlastnického práva k nemovité věci (daru).

Stejně tak, byl-li podán návrh na omezení svéprávnost, tak bude záležet na lékařských zprávách a vyjádření znalce, zda je omezení svéprávnosti nezbytné. Soud vždy musí přihlížet k zájmům posuzovaného, který má možnost se vyjádřit, a pokud postačí mírnější a méně omezující opatření, může v průběhu řízení rozhodnout zejména o schválení smlouvy o nápomoci, schválení zastoupení členem domácnosti nebo jmenování opatrovníka.

Sepsala-li Vaše maminka závěť, tak sepsanou závěť lze kdykoli odvolat nebo sepsat novou závěť, která v rozsahu, v němž se překrývá, ruší starou závěť. V případě, že ale probíhá řízení o omezení svéprávnosti Vaší maminky, by takové jednání mohlo být zpochybněno.