Počet stránek ve webu: 43.318

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.115.769

Nadávky, vulgární napadání dárcem nemovitosti a zrušení věcného břemene - lze ho zrušit?

Odesláno: 
Otevřeno 709 x
1 odpověď
 
Dobrý den, chci Vás požádat o radu, která se týká darovací smlouvy a věcného břemene. Manžel dostal od své matky zahradu s chatou a pozemkem jako dar, ale s jejím věcným břemenem, tj. že ona tam má doživotní přístup. Darovala mu ji v roce 2003, když jsme ještě nebyli manželé a neměli jsme děti.
Od doby, co zahradu darovala, již nepřispívá na její provoz a údržbu. V poslední době máme rozepře kvůli jejímu chování, vůči mně, manželovi i dětem (jejím vnoučatům). Nebráníme jí v přístupu na zahradu, jen chceme, aby tam jezdila v jiné dny jako my, to ale ona odmítá! Její vulgární chování, že sprostě nadává i svým vnoučatům kvůli maličkostem si už nechci nechat líbit a proto mám dotaz
1) Zda jde toto věcné břemeno zrušit?
2) Nebo zahradu prodat i se tchýní? Dozvěděla jsem se, že ona uvažuje o tom že chce zahradu zpátky, lze to? Z příspěvků tady jsem se dočetla, že to lze - když se obdarovaný chová hrubě a je nevděčný - ale u nás je to obráceně!
Máme úctu ke starším lidem a v ničem jsme ji nebránili, ale již nemáme sílu na to její agresivní, vulgární a primitivní chování. Do zahrady jsme investovali, všechno vybudovali a manžel by o ni nerad přišel.
Moc děkuji za odpověd
 
Dobrý den,
věcné břemeno neboli služebnost doživotního užívání lze zrušit dohodou stran, kdy služebnost zaniká výmazem z veřejného seznamu (katastru nemovitostí), byla-li v něm zapsána. Služebnost lze zrušit bezúplatně nebo úplatně. Bude-li Vaše tchýně požadovat úplatu a na její ceně se nedohodnete, můžete využít služeb znalce a nechat si zhotovit znalecký posudek. Dále se můžete inspirovat v zákoně o oceňování majetku (zák. č. 151/1997 Sb.), který v § 16b upravuje způsob oceňování věcný břemene, kdy za roční užitek lze považovat obvyklé nájemné. Dle § 16b odst. 4 - Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku.

Prodej zahrady také přichází v úvahu, ale musíte počítat s tím, že jde nemovitou věc, na které vázne věcné břemeno služebnost doživotního užívání, které cenu nemovité věci (zahrady) výrazně snižuje.

Co se týče Vašeho třetího dotazu, tak jste se dočetla správně, dárce může odvolat dar pro nevděk nebo pro nouzi. Přičemž za nevděk se považuje úmyslné ublížení dárci nebo ublížení z hrubé nedbalosti, které zjevně porušuje dobré mravy. Tedy odvolání daru pro nevděk bude využíváno jen ve výjimečných případech, ale rozhodně v něm jako důvod nelze spatřovat drobné rodinné neshody.