Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.056

Finanční spoluúčast na nutných opravách nemovitosti ve spoluvlastnictví více spolumajitelů

Odesláno: 
Otevřeno 577 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chci se zeptat, jaké povinnosti má majitel poloviny
rodinného domu z hlediska nutných oprav na nemovitosti nebo havarijních stavů. Jsem majitelkou jedné poloviny rod. domu. ,
Druhou polovinu vlastni pani, která neni mou příbuznou, nemáme žadné společne nebytové prostory,
každá rodina má svůj vchod do domu, společná je pouze kanalizace, dům má přízemí a první patro. Musime
zakládat fond oprav?
Děkuji.

 
Dobrý den,
máte-li nemovitou věc ve spoluvlastnictví, postupuje se podle § 1115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník. Kdy podle § 1128 o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. Doporučuji oslovit druhé spoluvlastníka a informovat ho o potřebných nutných opravách a vyžádat si jeho souhlas.

V případě, že souhlas s opravou Vám neudělí a nepůjde o záležitost, která vyžaduje jednat okamžitě, můžete vynaložit na společnou věc náklad v zájmu ostatního spoluvlastníka bez jeho vyrozumění a souhlasu. V takovém případě však nemáte nárok na náhradu nákladů ve výši jeho spoluvlastnického podílu, ale pouze můžete požadovat poměrnou část náhrady v rozsahu zhodnocení věci, jednalo-li se o náklad, který byl spoluvlastníkům ku prospěch nebo náhradu nutných nákladů, jednalo-li se o náklad, který byl třeba vynaložit na záchranu věci (§ 1136 OZ).

Pojem záchrana věci není již občanským zákonem definován, ale lze jej vykládat jako jednání spoluvlastníka zachraňující věc před zničením a tam kde jednání spoluvlastníka směřuje k tomu, aby předešel znehodnocení věci, pozbytí její funkčnosti či estetické podstaty nebo ekonomické využitelnosti. V těchto případech můžete po druhém spoluvlastníku požadovat náhradu nutných nákladů.