Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.029

Výpočet výživného - může soud chtít znát příjmy partnera ženu pečující o dítě, děti?

Odesláno: 
Otevřeno 669 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
podali jsme s manželem žádost o rozvod, máme dvě děti, které chceme do střídavé péče. Na všem jsme se domluvili. Řízení o svěření dětí již započalo. Já nyní žiji u přítele.
Má soud právo po mě požadovat nějaké informace týkající se přítele? V jeho práci si již soud vyžádal posudek a příjem. Nyní po mě soud žádá jeho daňové přiznání za rok 2017 (podnikal). Přítel je dát nechce a já s ním souhlasím. Není přece účastníkem řízení a já nemám právo po něm toto vyžadovat.
Co mohu očekávat od soudu, po odmítnutí těchto informací? Děti mají otce, přítel přece nemá žádné vyživovací povinnosti?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

soud při rozhodování o úpravě majetkových poměrů k nezletilým dětem tj. svěření dětí do péče a stanovení výživného zkoumá i majetkové poměry osoby, s kterou některý z rodičů žije v domácnosti.

Povinnost prokázat příjmy v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti je upravena pouze pro osoby výživou povinné (rodiče), kdy v případě, že soudu své příjmy nepředloží, platí, že soud určí jako průměrný měsíční příjem pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce.

Postup soudu v tomto případě nelze předjímat, záleží na každém ze soudců, jak se k danému případu postaví. Váš přítel žádnou vyživovací povinnost k Vašim dětem nemá.
 
Dobrý den, dceři jsou 4 roky, dítě mám svěřené do péče od jejích 1,5 let. otec se má vídat s dcerou 1x za 14 dní víkend. od začátku velmi často mění víkendy, jak se mu to hodí, uvadí problémy v práci, dojíždí do Německa. Po půl roce po rozhodnutí stále vyhrožoval střídavou péčí. Dceru miluje, a hodně jí slovně manipuluje. Dcera má pozitivní vztah k otci. Dcera je velmi přecitlivěla, má to potvrzené od neurologa (zpráva je stará 1/2017), kde kromě toho i ADHD s poruchou pozornosti a je doporučován pravidelný režim, který otec nedodržuje, ale těžko to dokážu. Dcera trpí hodněcemočními výkyvy, (např. jak chce být jen se mnou, jak mě miluje, atd. prý to samé i u otce) co mohu udělat proto, aby nedošlo ke střídavé péči. ? Klidně jsem svolá k častějšímu vídání, ale ne střídavé péči. Děkuji