Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.438.420

Zrušení spoluvlastnictví nemovitosti (podíl získaný dědictvím) a povinnost nabídnout podíl spolumajiteli před prodejem podílu

Odesláno: 
Otevřeno 425 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu. Po smrti dědy se stal můj otec majitelem 1/3 rodinného domu RD ve kterém bydlel. Tuto 1/3 převedl na mě. Zbylé 2/3 vlastní jeho sestra (má teta). Tento stav je již 11 let (2007-2018).
V současné době bych rád zrušil spoluvlastnictví. Bohužel dohoda nebyla s tetou možná. (nechtějí mě vyplatit).
Podle OZ mám na zrušení právo podáním k soudu. Prosím o informaci, zda toto právo skutečně mám a zda musím napřed vyzvat ke koupi svého podílu spoluvlastníka. Pokud nebude mít zájem, tak až poté podat návrh na zrušení?
Lze vyzvat k odkupu doporučeným dopisem?
Prosím o návod, jak nejlépe spoluvlastnictví vypořádat. Ve vypořádání dědictví je přesně napsaná částka, která otci za podíl náleží, je tedy zapotřebí žádat tuto částku?
Děkuji za odpovědi.
 
Dobrý den,

dle § 1140 odst. 1) NOZ nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. V případě, že dohoda o zrušení spoluvlastnictví není možná, zruší a vypořádá spoluvlastnictví na návrh některého ze spoluvlastníků soud.

Doporučuji nejprve ještě jednou vyzvat doporučeným dopisem druhého ze spoluvlastníků ohledně zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. V případě, že ani tentokrát z jeho strany nedojde k žádné reakci, nezbude Vám než se obrátit na soud s návrhem na zrušení spoluvlastnictví, ve kterém navrhnete i jakým způsobem si přejete, aby spoluvlastnictví bylo vypořádáno (rozdělením společné věci, prodejem z volné ruky nebo veřejné dražby s rozdělením výtěžku anebo převedením vlastnického práva jednomu ze spoluvlastníků s vyplacením ostatních).

V případě vypořádání spoluvlastnictví budete mít nárok na tržní hodnotu spoluvlastnického podílu v době prodeje nemovité věci. Bude-li mít druhý ze spoluvlastníků o nemovité věci zájem, vyplatí Vám hodnotu Vašeho spoluvlastnického podílu určenou znaleckým posudkem ke dni realizace vypořádání.

Doporučuji Vám se v celé záležitosti obrátit na advokáta ve Vašem okolí, který by mohl druhého spoluvlastníka oslovit a docílit mimosoudního zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, čímž byste se vyhnul soudnímu řízení. Jejich seznam naleznete zde http://www.advokatikomora.cz.