Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.504.386

Hmotná odpovědnost - dodatečně

Odesláno: 
Otevřeno 220 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pracuji jako účetní v jedné firmě ve skladu bytového textilu a nyní, po zjištění vysokého schodku, nám chce vedoucí dát podepsat hmotnou odpovědnost všem, i co se zbožím v rámci pracovní náplně nepřijdeme do styku. Nevím sice, jestli to bude nebo nebude antidatované, ale bylo nám řečeno, že kdo to nepodepíše, bude mu okamžitě ukončen pracovní poměr. Za jakých podmínek má zaměstnavatel právo dát dodatečně podepsat hmotnou odpovědnost? Musí nějak odpovídat zabezpečení zboží? Musí vytvořit podmínky pro to, aby se ke zboží nedostal nikdo nepovolaný? Toto je totiž největší problém, že zboží není dostatečně zabezpečeno a může se k němu dostat ledaskdo. Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
budete-li se zaměstnavatelem podepisovat dohodu o hmotné odpovědnosti ať již samostatnou nebo budete zavázána společně s ostatními zaměstnanci, určitě ne zpětně, ale vždy ke dni ke kterému převezmete dané zboží a k tomu dni má zaměstnavatel povinnost provést i inventuru. V případě, že zboží není řádně zabezpečeno, doporučuji hromadně s ostatními zaměstnanci písemně zaměstnavatele na tento nedostatek upozornit (nechat si potvrdit převzetí upozornění nebo zaslat poštou) a trvat na podepsání takové dohody až poté, co dojde k dostatečnému zabezpečení zboží.
Zaměstnavatel musí dané zboží řádně zabezpečit, aby vytvořil zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky k péči o hodnoty svěřené k vyúčtování. Vyhovující podmínky nejsou vytvořeny např. tehdy, jestliže sklad není zabezpečen nebo jeho oplocení je narušeno natolik, že se prostranství užívané jako sklad stalo po delší dobu přístupné a volně průchozí pro třetí osoby. Prokáže-li zaměstnanec, že zaměstnavatel mu nevytvořil přiměřené pracovní podmínky k péči o hodnoty svěřené k vyúčtování, může se zaměstnanec zprostit odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách.
Nad rámec dotazu upozorňuji, že dojde-li k ukončení pracovního poměru nebo odstoupení od dohody o odpovědnosti některého společně zavázaného zaměstnance k odpovědnosti za svěřené hodnoty, je hlavně v zájmu končícího zaměstnance trvat na provedení inventury, neboť nebude-li inventura provedena, bude odpovídat společně s ostatními zaměstnanci za zjištěný schodek v nejbližší inventurou.