Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.724

Dědictví po rodičích

Odesláno: 
Otevřeno 4186 x
4 odpovědi
 
Dobrý den,
moji rodiče za svého života darovali svůj dům mé sestře a jejímu manželovi. Já jsem nebyla nikdy vyděděna. Mám nárok po smrti rodičů požadovat po sestře vyplacení z domu či dědický podíl?
Děkuji za odpověď

Jana Hrbatá
 
Dobrý den,
při darování majetku za života rodičů, není již tento majetek předmětem dědického řízení. V dědickém řízení po rodičích Vám jako nepominutelnému dědici vznikne nárok na majetek náležející do dědického řízení.

Dle § 1661 NOZ lze na povinný podíl potomka započíst i to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu s tím, že při zápočtu se nepřihlíží k obvyklým darováním.

Tedy v případě, že k darování nemovité věci by došlo do tří let od úmrtí rodičů a nebylo stanoveno jimi jinak, tak byste toto darování mohla započíst na povinný díl Vaší sestry, která by v daném dědickém řízení byla tímto znevýhodněna.
Rozhodně se ale nemůžete domáhat po sestře nějaké finanční náhrady.

Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html
 
Dobrý den...notářka mi v pozůstalosti po mém otci napsala číslo účtu někoho jiného kde bylo více peněz než měl můj otec...přišla jsem na to,, JÁ" až v bance při podpisu. Co by se stalo kdybych si peníze nechala a jak pokračovat. 15.9.2018 to bude měsíc k odvolání. Děkuji
 
Dobrý den,

jedná-li se o chybu v psaní, v počtech nebo jinou zřejmou nesprávnost, může notář jako soudní komisař vydat opravné usnesení a to i bez návrhu. Doporučuji se obrátit přímo na notáře a danou skutečnost mu sdělit.

Rozhodně nedoporučuji si peníze, které Vám nenáleží si nechávat. Jednalo by se z Vaší strany o bezdůvodné obohacení, které by mohla oprávněná osoba po Vás požadovat.
 
Chci sepsat závěť. Vše chci odkázat zletilému synovi,
protože druhý syn letos (2018) v únoru zemřel. Jsou neopomenutelnými dědici nezletilé děti po tomto zesnulém synovi? Bude takto sepsaná závěť platná? Děkuji za odpověď. Mariana