Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.717

fond pracovní doby

Odesláno: 
Otevřeno 965 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám dotaz ohledně fondu pracovní doby.
Pracuji ve firmě s pravidelně rozloženou pracovní dobou, jeden týden pracuji 8-18 hodin s přestávkou na oběd 13–14 hodin, tedy celkem 9 hodin pracovní doba a k tomu sobota 8-13 hodin, tedy 5 hodin pracovní doba, tento týden celkem 50 hodin. Druhý týden pracuji 8-15 hodin s přestávkou na oběd 12-13 hodin, tedy celkem 6 hodin, tento týden celkem 30 hodin. Tímto je dodržen fond pracovní doby 40 hodin týdně. Údajně v tomto pracovním režimu pracujeme dle nějakého vyrovnávacího období, které má být 6 měsíců a případné hodiny přesčas nad měsíční pracovní dobu za třetí pracovní sobotu v měsíci nebo jinak vzniklé v daném měsíci jdou na toto vyrovnávací období a jsou již zahrnuté ve mzdě za daný měsíc.
Dotaz zní, pokud si vezmu dovolenou v týdnu, kdy má pracovní den 6 hodin, má mi zaměstnavatel za dovolenou proplatit 6 nebo 8 hodin? A jak to je v týdnu, kdy má pracovní den 9 hodin, vyúčtuje mi zaměstnavatel 8 hodin a hodinu si musím napracovat?
To samé s čerpáním náhradního volna za přesčasové hodiny, má být vybráno dle daného týdne 6 nebo 9 hodin?
Kdy a jak se vyúčtují případné přesčasové hodiny vzniklé během tohoto vyrov. období?
 
Dobrý den,
dle § 213 odst. 4 ZP - Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.

Při čerpání dovolené u zaměstnance, který má zavedeno hodinové konto pracovní doby, se zpravidla odečítá určitý počet hodin podle plánové délky pracovní doby v daném týdnu a zaměstnanci je poskytnuta (není stanoveno jinak) náhrada mzdy za tento počet hodin. Dovolenou však nelze čerpat po hodinách, ale minimálně po půldnech.

Tedy vezmete-li si dovolenou v krátkém pracovním týdnu, odečte Vám zaměstnavatel z dovolené počet hodin, které byste za ten týden dovolené odpracovala, kdy nejmenší jednotkou bude půlden dovolené.

Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnancům s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou může být tato náhrada mzdy nebo platu poskytnuta ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.
Jedná se o možný postup zaměstnavatele. Jestliže tento postup nezvolí, přísluší zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu ve výši odpovídající skutečně ušlému výdělku, tedy v závislosti na délce směny v den, kdy dovolenou čerpají.

Co se týče vybírání náhradního volna za přesčasy lze toto činit na základě dohody se zaměstnavatelem, který týden Vám umožní volno čerpat.
Způsob vyúčtování přesčasových hodin vzniklých během daného vyrovnávacího období by měl být upraven v kolektivní smlouvě, ve které se dá také upravit, že práce přesčas odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní smlouvě, které nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin bude započtena do pracovní doby jen v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období.