Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.723

Protiprávní jednání, bránění ve vstupu do domu

Odesláno: 
Otevřeno 3032 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
Bývalý manžel mi bránil ve vstupu do domu SJM. V březnu 2014 jsem se dočasně odstěhovala k matce pro jeho mimomanželský vztah, než se zobytní přízemí v našem domě. A že jeho chování bylo nesnesitelné. To byl důvod odchodu. Pár dní před rozvodem řekl, že nechce, abych bydlela ve stejném domě. A nastěhoval si tam svou přítelkyni. V květnu 2015 jsem se vdala, mé matce se to nelíbilo a měli jsme velké neshody. Rozhodla odstěhovat zpátky. Když jsem se 27.8.2015 vrátila, nechtěl mě pustit. Zavolala jsem policii (on sám je policista). řekli, že nemám právo. Takže jsem neměla kde bydlet. Dceru jsem musela nechat u bývalého manžela. Další den po noční službě jsem jela do Olomouce k manželovi. nějakou dobu jsem dojížděla do práce až zOlomouce. To bylo velmi fyzicky, psychicky i fin. náročné. 1.9.15 jsem žádala Kraj. ředitelství policie ČR v Ol. o prošetření. Kde shledali, že policie konala správně a manžel protiprávně. Když jsem šla sepisovat mov majetek, tak byly vyměněné zámky. Mohu to řešit podle trest. práva? Vím o subsidiaritě trestní represe. Ale ani policie nezabránila protiprávnímu jednání, ani šetření kraj. ředitelstvím, nezabránilo, aby vyměnil zámky. Děkuji
 
Dobrý den,
rozvodem manželství zaniká i společné jmění a majetek, který se v něm nachází, je nutné vypořádat. V případě, že do tří let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství nedojde k vypořádání majetku ve společném jmění ani není podaná žaloba na vypořádání SJM ze strany jednoho z bývalých manželů nastává právní fikce, že nemovitý majetek mají účastníci v podílovém spoluvlastnictví.

1.) Než začnete podnikat další kroky, doporučuji si s ohledem na odstup od rozvodu s bývalým manželem, zjisti, v jakém stádiu se Váš majetek nachází, zda probíhá řízení u soudu o vypořádání SJM nebo došlo k nabytí fikce a nyní máte majetek ve spoluvlastnictví.

V případě, že probíhá řízení o vypořádání SJM u soudu, sdělte tuto skutečnost soudu, stejně tak doložte i záznamy od policie. V případě, že návrh na vypořádání SJM k soudu podán nebyl a majetek máte v podílovém spoluvlastnictví o velikosti id. 1/2, doporučuji tuto změnu zanést i na příslušný katastr nemovitostí a následně se ne jako bývalá manželka, ale jako podílový spoluvlastník prostřednictvím policie snažit získat přístup do nemovitosti.

2.) Brání-li Vám bývalým manžel ve vstupu do domu, vyzvěte ho písemně, aby Vám ve Vámi uvedeném dnu, hodině umožnil vstup do domu. V případě, že se tak nestane, nezbude Vám, než se zase obrátit na policii.

3) Co se týče trestní odpovědnosti tak trestní zákoník v § 208 upravuje trestný čin Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru, kdy v odst. 2 hovoří, že stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.
Dle dostupné judikatury lze za určitých podmínek bránění vlastníkovi domu nebo spoluvlastníkovi z titulu společného jmění manželů v tom, aby se mohl nastěhovat do domu nebo bytu, jehož je vlastníkem (spoluvlastníkem) považovat za trestný čin. Stejně tak lze za určitých okolností považovat za trestný čin bránění v užívání domu, které znemožňuje nebo podstatně ztěžuje řádně a obvyklým způsobem dům užívat, tj. např. znemožňování vstupu do bytu výměnou zámku, zabraňování v přípravě pokrmů ad.
Posouzení zda se jedná o trestný čin nebo přestupek je opět na orgánech činných v trestním řízení.
 
Dobrý den,
máme problém s pozemkami po digi. zaměření obecní cesty. Kdy pozemky máme řádně oplocené a užíváme je takto od roku 1952 v dobré víře že jsou naše. Nikdy nás nikdo nevyzval že pozemky nejsou naše a že je máme vyklidit. Konkrétně se jedná o předzahrádku kde je hlavní vchod do domu (1 vlastník), nájezd do domu pro vozidlo a parkoviště (2 vlastník). V součastné chvíli jsme vyzvali vlastníky 1 a 2, aby nám dotčené pozemky prodali s tím že je takto užíváme již 60 let. Jejich reakce byla že 1 vlastník nám rozbořil oplocení a vyhrožuje zamezením průchodu k hl. vchodu a 2 vlastník nám vyhrožuje poškozením vozidel a otrávením psa. Prosíme o radu co máme dělat a zda nám můžou zamezit průchod i příjezd do domu.