Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.096.722

Nepřizpůsobivý soused v domě

Odesláno: 
Otevřeno 1539 x
2 odpovědi
 
Vážení,
prosila bych o radu, která se týká nepřizpůsobivého souseda.

Bydlíme v prvním nadzemní patře, pod námi bydlí soused, který má předzahrádku. Bez našeho svolení si natáhl od svého plotu z boku domu na náš balkón dráty, po kterých se začal plazit jeho zivý plot, ten se nám následně začal pnout po balkoně a s ním i spousta mravenců, manžel dráty uskřípl, křoví sousedovi přepadlo přes jeho plot, samozřejmě se strhla hádka, která nikam nevedla. Od mravenční invaze byl v tu ránu klid.

Problém:
Po třech dnech jsme s manželem zjistili, ze máme křoví opět pod balkónem, protože soused natvrdo přivrtal do fasády ze spodu na náš balkon háčky, kam si křoví opět zavěsil. Samozřejmě bez našeho souhladu nebo souhlasu ostatních lidí v býtovém domě.

Slušná domluva bohuže letitě nefunguje, ať se jedná o cokoli, soused dělá po slušném upozornění pouze naschvály.

Jak se máme tedy prosím oficielní cestou zachovat.

Budu moc vděčná za nějakou písemnou formulaci, kterou bych alespoň sousedovi v kopii na ostatní partaje bytového domu mohla zaslat, protože nýní jsme absolutně bezmocní a bohužel slušné sousedské vztahy tady nezabírají.

Moc děkuji a přeji hezký den
Novotná
 
Dobrý den,
ve Vámi popsaném případě by se dalo hovořit o tzv. imisích (platí i o vnikání zvířat), které soused přináší na Váš pozemek a v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně Vás omezuje v obvyklém užívání Vaší nemovité věci.
V takovém případě je dobré vyzvat souseda, aby se zdržel daného jednání. Ve výzvě adresované Vašemu sousedovi uvedete, že jste sousedé (vymezíte, jaké bytové jednotky vlastníte) a dále jakého jednání se Váš soused dopouští a že požadujete, aby daného jednání zanechal a odstranil živý plot, po kterém k Vám lezou mravenci a to ve Vámi stanovené lhůtě. Zároveň ho můžete upozornit, že nebude-li ve Vámi stanovené lhůtě Vašemu požadavku vyhověnu, budete nucena se bránit soudní cestou.
Nebude-li na Vaši výzvu soused reagovat, doporučuji si ještě nechat sepsat podobnou výzvu u některého z advokátů ve Vašem okolí. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz. V některých případech výzva zaslaná advokátem na adresáty platí více.

Bydlíte-li v družstevních bytech, pročtěte si domovní řády, které se na Vás vztahují a upozorněte na danou skutečnost družstvo, které je v případně závažného porušování členských povinností oprávněno zaslat písemnou výstrahu členovi družstva, který porušuje některé z povinností a v konečném důsledku může rozhodnout i o vyloučení takového člena.

Nachází-li se Vaše byty ve společenství vlastníků bytových jednotek a soused porušuje pravidla pro správu domu, užívání společných částí a domovní řádu. Mohou být tyto povinnosti vynuceny soudním rozhodnutím na základě podané žaloby. Pokud by soused nerespektoval ani pravomocné rozhodnutí je možné na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky podat k soudu žalobu na nařízení prodeje jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.
 
Máme společný dvorek pro 24 bytů. Ten využíváme převážně pro děti-houpačky, trampolína, pískoviště...Problém začal, když sousedův chlapeček začal být sprostý a surový k naším dětem. Od té doby se jen hádáme, kdo se může hopat...Soused schválně vysadil stromky k plotu do místa, kam si chodívali hrát mé děti se sousedovými. Trampolínu nám posunul do jiného místa než kam jsme si ji dali mi. Má na to právo, když máme na dvorku stejný vlastnický podíl? Tito sousedé jsou velmi často na balkoně a sledují každý naš krok. Z tohoto důvodu si naše sousedka dala na zídku nástevu se zahradní tkaninou, aby mu alespon částečně zabránola sledovat je-může po ní soused chtít toto odstranit. Je na toto třeba stavební povolení? Děkuji za odpovědˇ.