Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.113.752

věcné břemeno ČOV

Odesláno: 
Otevřeno 910 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám od 26.8.1998 povoleno užívat ČOV. Truba (odtok) jde přes sousední pozemek. Chtěla jsem nyní dát na KÚ, že mi sousedi slíbyly podpis VB bezůplatně. A najedou přišly s tím, že to chtějí úplatně. Tyto sousedi jsou čtvrtí majitelé pozemku až od roku 2013. Když se nedohodnem na smluvní ceně jsou dostupná tabulky kolik se platí za m2? Mělybychom nárok na vydržení? Jak by se počítala cena když v půlce je do naší truby připojen ještě jiný soused? Platila bych od tohoto místa jen půlku určené ceny a soused druhou půlku? Oni na svůj pozemek nemají zatím hotovou cestu, tak 6 let parkují na našem pozemku, koupaly se unás když jim ještě netekla voda a hlídaly jsme jim chalupi vše bezplatně. Mohly bychom, také ponich chtít náhradu zpětně za parkování a hlídání chalupy (vypoštění vody před zimou, zapínání a vypínání bojléru.)
 
Dobrý den,

ve Vašem případě lze uvažovat o vydržení práva odpovídajícímu věcnému břemeni, ke kterému dojde po uplynutí lhůty 10 let, po kterou trubky s odtokem přes sousedův pozemek nerušeně užíváte. V případě, že Váš soused vydržení věcného břemene neuzná, musela byste svůj nárok uplatnit a prokázat u soudu.

Při oceňování věcného břemene se vychází ze zákona o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.) Dle tohoto zákona se služebnosti (věcná břemena) oceňují výnosovým způsobem na základě ročního užitku se zohledněním míry omezení služebností ve výši obvyklé ceny. Roční užitek se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti.

Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou 10000 Kč.

Vzhledem k tomu, že výpočet ceny věcného břemena není jednoduchý, provádí se ocenění věcného břemene formou znaleckého posudku.

Co se týče Vašeho dalšího dotazu týkajícího se parkování na Vašem pozemku, tak samozřejmě za takové užívání Vašeho pozemku můžete požadovat náhradu. Zpětně můžete svůj nárok uplatnit z titulu bezdůvodného obohacení pro užívání bez právního důvodu a to až tři roky zpětně. V případě hlídání chalupy a dalších služeb pro sousedy byste bez předchozí dohody, ve kterých byste si ujednali podmínky a odměnu, těžko prokazovala, že nešlo o společenskou úsluhu (tzv. přátelskou výpomoc, která nemá charakter právního vztahu).

Vzhledem k tomu, že jakýkoli soudní spor vyvolaný z důvodu uplatnění některého z výše uvedených nároků by představoval dlouhé soudní řízení, doporučuji v zájmu zachování dobrých sousedských vztahů a ekonomického přístupu pro obě strany, se snažit uzavřít ve sporných věcech mezi Vámi dohodu. V případě věcného břemene, doporučuji bude-li mezi Vámi uzavřena dohoda, nechat zapsat věcné břemeno ve Váš prospěch do katastru nemovitostí.