Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.083.777

Návrh na určení otcovství k počatému dítěti - biologický otec dítěte zemřel

Odesláno: 
Otevřeno 1247 x
1 odpověď
 
Dobrý den, potřebovala bych pomoci s obstaráním vzoru podání na určení otcovství k počatému dítěti, přítel se kterým je sestra nyní v 3. měsíci zemřel. Nemohu najít adekvátní vzory dle NOZ. Ráda bych uvedla co nejvíce důkazů (musím zde zmínit též 3. domněnku otcovství nebo je to zbytečné a máme se odkázat rovnou na provedení znaleckého posudku testů DNA - potřebujeme dítě jako neopominutelného dědice přihlásit do dědického řízení). Dále nerozumím posloupnosti úkonů - když musí mít zemřelý muž opatrovníka, zda musí těhotná žena nejdříve podat návrh na jeho ustanovení či na základě pouhé žaloby na určení otcovství si soud sám rozhodne o opatrovníkovi - tedy kolik podání musíme celkem učinit? Dle NOZ se jedná o nesporné řízení a nevím, jak označit účastníky nesporného řízení v tomto případě (žalobce, žalovaný dle mého názoru již ne). Děkuji velmi předem za Vaši odpověď.
 
Dobrý den,
co se týče návrhu na určení otcovství u domnělého otce, který není naživu, tak ten dle zákona se podává proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud. Toto lze učinit ve dvou samostatných návrzích. Nejprve v návrhu na jmenování opatrovníka a následně v návrhu na určení otcovství.
Doporučovala bych Vám nejprve podat návrh na ustanovení opatrovníka a po narození dítěte návrh na určení otcovství.

V návrhu na určení otcovství musíte uvést rozhodné skutečnosti, tedy zejména uvést, že matka a domnělý otec spolu žili jako druh a družka zejména v kritickou dobu (tj. v době početí dítěte), dále uvést den a příčinu úmrtí domnělého otce a jako důkaz přiložit úmrtní list, odkázat na dědické řízení. Na závěr navrhněte soudu, jaký má vydat rozsudek. Bude-li to soud spatřovat za nutné, nechá si znalecký posudek na určení otcovství vyhotovit sám.
Účastníky řízení označte jako matka, která bude zároveň i navrhovatel, dítě. Návrh bude směřovat proti opatrovníku domnělého otce.

Se sepisem návrhu se doporučuji obrátit na příslušný OSPOD nebo přímo na advokáta ve Vašem okolí, který Vám s tímto návrhem pomůže. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.

Domnívám se, že určit otcovství podle třetí domněnky lze až po narození dítěte. Chápu, že to ovlivňuje i dědické řízení. Nebude-li dědické řízení z daného důvodu přerušeno, může se dítě, ke kterému bylo určeno otcovství až po smrti otce a po projednání dědictví po otci, domáhat vydání dědictví.