Počet stránek ve webu: 40.654

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.590.957

Promlčení vyplacení dědického podílu určeného notářem a znovuohodnocení nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 1180 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
moje žena zdědila 1/4 z bytu po zemřelém otci. Rozhodnuti notáře nabylo právní moci již v roce 2010 a nebyl v něm dohodnut žádný termín vyplacení podílu. V rámci dobrých vztahů v rodině to žena neřešila protože v bytě bydlela sestra. Moje otázka zní, zda je určená nějaká promlčecí lhůta pro vyplacení, popř. jakým způsobem to lze vymáhat, protože dohoda není možná už od začátku řízení.
Částka ze které byl podíl vypočten je dnes (07.04.2018) mnohonásobně vyšší a je možné to nechat znovu ohodnotit soudním znalcem?
Předem děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
dle judikatury se od 1. 1. 1993 rozhodnutí soudů o schválení dohod dědiců zahrnujících povinnost k plnění mezi nimi navzájem považuje za exekuční titul. Stejně tak i rozhodnutí o dědictví v případě, že k dohodě mezi dědici nedošlo.

Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno (§ 640 NOZ).

Usnesení o dědictví se považuje za exekuční titul a tedy nárok z něho můžete vymáhat ve lhůtě 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

V případě, že skutečně není uvedena lhůta, do kdy má být plněno, doporučuji vyzvat druhou stranu k poskytnutí plnění a stanovit lhůtu. Výzvu zašlete v písemné formě doporučeně.

Následně neobdržíte-li požadované plnění ve Vámi stanovené lhůtě, podejte návrh na výkon rozhodnutí (exekuci).

Co se týče Vašeho dotazu týkajícího se zhodnocení podílu na nemovité věci uplynutím doby, tak s tím nic neuděláte. Rozhodnutí bylo učiněno v roce 2010 a máte nárok na výši plnění v něm stanovenou.