Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.636.454

Reklamace a odstoupení od smlouvy o zprostředkování s cestovní agenturou Tourtrend - vymáhání rezervačního poplatku

Odesláno: 
Otevřeno 487 x
1 odpověď
 
Cestovní agentura Tourtrend s. r. o. nám v rámci naplnění všeobecných podmínek zprostředkovatelské smlouvy (zaplacení rezervačního poplatku), o pronájmu zděné chaty u lesa, zaslala pobytový voucher. Byl vystaven tak, že uvedeným ubytovatelem objektu na voucheru, je jiná osoba, která není jeho vlastníkem. Oznámení o této skutečnosti nám poslala skutečná majitelka objektu.
Reklamovali a odstoupili jsme písemně od této smlouvy od zprostředkování, ale agentura nám oznámila, že rezervační poplatek nevrátí a reklamaci neuznává. Důvodem reklamace smlouvy, bylo uvedení nepravdivých údajů v katalogové nabídce (zděná chata u lesa), skutečná poloha chaty, je zahrada u domu majitele. Je tato smlouva platná, když zmíněné údaje voucheru jsou vystaveny na jiného ubytovatele? Děkujeme emmery1
 
Dobrý den,
každá agentura, která zprostředkovává ubytování, si musí nejprve ověřit, zda k nabízení daného objektu má skutečně souhlas vlastníka, popř. jiné osoby, která je oprávněna na základě pověření vlastníka rekreační objekt třetím osobám poskytnout ke krátkodobému ubytování za účelem rekreace.
Tedy je-li problém s tím, že skutečná majitelka objektu s poskytnutím chaty třetím osobám nesouhlasí, může tato majitelka danou situaci vyřešit přímo s agenturou a požadovat vyřazení nabízeného objektu z katalogu. Samozřejmě máte-li vyjádření majitelky objektu, že nedala souhlas s poskytováním ubytování třetím osobám, je to důvod pro odstoupení od smlouvy s agenturou, neboť ubytování v nabízeném objektu není možné.
V případě, že jde pouze o chybu v osobě ubytovatele uvedenou ve vouchru a majitelka objektu s ubytováním třetích osob souhlasí, je na agentuře, aby tuto skutečnost vyřešila a voucher opravila.
Bylo-li důvodem reklamace, jak sdělujete, uvedení nepravdivých údajů v katalogové nabídce, a to že zděná chata se má nacházet u lesa, ale ve skutečnosti u lesa není nýbrž na zahradě majitele, lze toto považovat za porušení smlouvy za předpokladu že, jak uvádí agentura ve svých všeobecných obchodních podmínkách, byly tito informace deklarovány v rámci popisu objektu v tištěném katalogu nebo na internetu.
Dále pokud máte více než 50 dnů před objednaným termínem rekreace, můžete dle všeobecných obchodních podmínek agentury odstoupit od objednávky kdykoli bez storno poplatků z ceny za ubytování, učiníte-li tak písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky agentuře či ubytovateli.