Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.543.795

Neproplácení přesčasu vedoucímu prodejny - zákaz zapisování přesčasu do mzdového výkazu

Odesláno: 
Otevřeno 449 x
1 odpověď
 
Dobrý den, pracuji 2015-2018 v maloobchodě jako vedoucí (na zapracování; nejsem vyučena jako prodavačka, ale jako průvodčí)
1. Mám nárok po třech letech praxe na vyšší platovou třídu?
Na mzdové účtárně mi bylo slíbeno (bohužel pouze ústně), že po 1 odpracovaném roce dostanu výuční list, když se ani po dvou letech nic nedělo, ozvala jsem se a bylo mi řečeno, že bych musela do školy (každé pondělí po práci).
Co se týče fondu pracovní doby.
2. Mám stanovenou 40 hodinovou pracovní dobu, ale praxe je taková, že mám týdně v průměru 10 hodin navíc, které si do mzdového dokladu prý psát nemůžu, protože jako vedoucí na to nemám nárok, přitom jsem placena pouze v procentech z tržby, žádný fixní plat.
Na celý obchod jsem sama; sama sobě vedoucí, prodavačkou a uklízečkou v jedné osobě. Opravdu nelze v pracovní době být na prodejně a obsluhovat zákazníky a zároveň ve skladu přebírat zboží.
Stanovisko předsedy družstva je takové, že je to o šikovnosti prodavačky.
Je v pořádku, že pracuji nad rámec stanovených hodin zadarmo?
_
Od června 2018 mám být přeřazena na prodejnu, kde pod sebou budu mít 3 zaměstnance. Já jako vedoucí, druhá jako zástupce, třetí prodavačka na plný úvazek, čtvrtá na poloviční.
 
Dobrý den,
existuje způsob uznávání kvalifikací pro případy, kdy zaměstnanec pracuje v oboru, který nevystudoval a chtěl by mít potvrzení o kvalifikaci v oboru, ve kterém pracuje. Podmínkou je složit závěrečnou zkoušku na škole, která daný obor vyučuje. Doporučuji Vám, máte-li zájem mít výuční list v oboru, ve kterém pracujete obrátit se na školu ve Vašem okolí nabízející učební obor prodavač/prodavačka a domluvit se s ní na podmínkách pro získání výučního listu v daném oboru bez absolvování daného studia.

Neznám Vašeho zaměstnavatele, ale pokud se jedná o podnikatele, který Vám za Vaši odměnu dává mzdu (nikoli plat), tak si nejsem jistá, zda zvyšování platu je nutně vázáno na platovou třídu.

K přesčasům uvádím, že práci přesčas je dle § 93 z. č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce, možné konat jen výjimečně. Zastírá-li tím zaměstnavatel chybějící pracovní sílu (byť na částečný úvazek), nemůže takhle danou situaci řešit. Navíc ve Vašem případě po Vás může přesčasy požadovat pouze s Vaším souhlasem. Odmítnete-li dále přesčasy vykonávat, nemůže je po Vás zaměstnavatel požadovat. Konáte-li pro zaměstnavatele práci přesčas, máte nárok, aby Vám zaměstnavatel přesčasy proplatil nedohod-li se s Vámi na poskytnutí náhradního volna.

Dle § 114 odst. 1 ZP - Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Co se týče Vašich pracovních podmínek, tak dle zákona č. 309/2006 Sb. , o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nesmí na pracovišti se zvýšeným rizikem pracovat zaměstnanec osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance. Samozřejmě zákon dále nestanoví, které pracoviště se považují za pracoviště se zvýšeným rizikem, ale pokud jste na celou prodejnu sama a zároveň se pohybujete ve skladu, měl by zaměstnavatel alespoň posoudit, zda ve Vaší pracovní náplni není zvýšené riziko pracovního úrazu.

Vzhledem k tomu, že ze strany Vašeho zaměstnavatele spatřuji celou řadu pochybení, doporučuji Vám danou situaci zkonzultovat přímo s příslušným pracovníkem Státního úřadu inspekce práce, na kterého se můžete obrátit písemně nebo telefonicky nebo využít možnost poradenství poskytovaného veřejnosti ve větších městech v jednotlivých krajích. Více se dozvíte zde http://www.suip.cz.

Dále můžete podat Státnímu úřadu inspekce práce podnět k provedení kontroly u zaměstnavatele.

Měla-li jste ještě nějaké otázky, tak je prosím doplňte, Váš dotaz nebyl odeslán celý nebo se celý nezobrazil.