Počet stránek ve webu: 43.318

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.115.739

Smlouva o vyplacení budoucího dědice z nemovitosti ještě za života zůstavitele

Odesláno: 
Otevřeno 911 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli existuje nějaká písemná smlouva mezi sourozenci. Tatínek vlastní rodinný dům, dědit v případě smrti budu já a sestra.
Chtěla bych vědět jestli existuje nějaká smlouva nebo právní řešení v kterém bych mohla sestru z rodinného domu vyplatit za života táty.
A v případě jeho smrti by bylo píšeme dáno, že jsem sestru vyplatila (Závěť ani přepis domu s věcným břemenem neboli služebností není možný).
Děkuji.
 
Dobrý den,
další možností je uzavřít tzv. dědickou dohodu, která je pro všechny strany závazná na rozdíl od závěti. Jednou z podmínek je, že musí být uzavřena ve formě veřejné listiny – tedy formou notářského zápisu a dále zůstaviteli musí zůstat ¼ majetku pro volné dědictví.

Dále může Vaše sestra se za podmínky, že ji poskytnete finanční prostředky, se zříct svého dědického práva předem, a to smlouvou ze zůstavitelem (otcem), ve které bude uvedeno, že se zříká svého práva ve Váš prospěch. Takovéto zřeknutí platí jen za předpokladu, že se stanete dědicem. Smlouva vyžaduje formu veřejné listiny – nutný sepis smlouvy u notáře.

Pokud ani tento způsob řešení rodinné záležitosti není možný, můžete uzavřít se sestrou jakoukoli smlouvu, ve které si stanovíte dané podmínky, ale jejich vymahatelnost v případě nedodržení těchto podmínek některou ze stran bude obtížnější, musela byste se vždy obrátit na soud.

Určitou možnost jistoty byste měla při uzavření klasické smlouvy o zápůjčce (půjčce), na základě které sestře půjčíte určitou peněžitou částku a svoji pohledávku z této půjčky vůči ní můžete za podmínek stanovených ve smlouvě uplatit nebo v průběhu dědického řízení uzavřete dohodu u notáře na základě, které se sestra vzdá dědictví po otci a Vy ji prominete dluh.

Nevýhodou tohoto způsobu řešení je, že nemáte jistotu, že předmětný dům Váš otec ještě za svého života neprodá nebo nepřevede na někoho jiného nebo že předmětem dědictví bude jen dům a jiný majetek a nikoli dluhy. Tedy, v případě, kdy poskytnete Vaší sestře finanční částku s tím, že v budoucnu možná někdy něco dostanete a to ještě nezáleží pouze na Vaší sestře, ale i na Vašem otci, nemáte nikdy jistotu.

Rozhodnete-li se k uzavření písemné dohody nebo smlouvy o zápůjčce doporučuji se obrátit na někoho z řad advokátů nebo přímo na notáře.