Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.719.672

Brigáda na DPP, DPČ a hrozba vyřazení z úřadu úráce (z evidence uchazečů o zaměstnání)

Odesláno: 
Otevřeno 761 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, 5.3.2018 jsem rozvázala pracovní poměr dohodou (§ 52c, nadbytečnost).
Zákonné odstupné ve výši 3x měsíční mzda mi bude vyplaceno do 13.4.2018.
Od 7.3.2018 jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR, zároveň jsem podala žádost o podporu v nezaměstnanosti, která by mi měla být přiznána po vyčerpání odstupného, tj. nejdříve v 7/2018. Mohu si v této době (tj. do data, kdy mi bude podpora uznána respektive od doby přiznané výplaty) přivydělat na DPČ/DPP, tak, aby tato brigáda neměla negativní vliv na vyřaz. z evidence uchaz. popř. na posouzení přiznání nároku na podporu? Pokud ano, do jaké max. měsíční výše? Kdo platí soc. a zdrav. poj. v tomto případě a do kdy nejpozději jsem tuto skutečnost povinna oznámit na ÚP?
Děkuji mnohokrát předem.
 
Dobrý den,
jako uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce můžete vykonávat tzv. nekolidující zaměstnání v rámci dohody o pracovní činnosti nebo v pracovním poměru, kdy Váš příjem nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy tj. od 1. 1 2018 částku 6.100,-- Kč. Nově nemohou uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce vykonávat práci na základě dohody o provedení práce.

Dále nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč, který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností. V případě, že ke dni, k němuž Vám bude podpora v nezaměstnanosti přiznána, budete vykonávat práci k jinému zaměstnavateli na základě dohody nebo pracovní smlouvy nevznikne Vám nárok na podporu.

Budete-li mít zájem si jako uchazeč o zaměstnání přivydělat za shora uvedených podmínek je nutné tuto skutečnost oznámit krajské pobočce Úřadu práce bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny a to buď při podání žádost o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu pracovní činnosti a dále máte povinnost ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

Povinnost pro odvody na zdravotním a sociálním pojištěním vznikají zaměstnavateli a záleží, zda půjde o pracovní poměr na základě pracovní smlouvy nebo o práci konanou mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti).
 
Děkuji mnohokrát za vyčerpávající a velmi fundovanou odpověď, předpokládám, že se jedná o částku 1/2 hrubé min. mzdy.
S pozdravem,
H.
 
Ano, jde o polovinu hrubé minimální mzdy.