Počet stránek ve webu: 43.319

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.117.076

Zrušení věcného břemene pro nesnesitelný nepořádek, zápach, špína, kouření v domě

Odesláno: 
Otevřeno 858 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o pomoc. Rodiče mi pozesnulé kamarádce koupili dům, který zdědil její druh. Jinou rodinu neměla. Domluvili se, že v něm dožije a břemeno dožití, nyní služebnost, zapsali do katastru nemovistoí ČR, tedy KN ČR.
Dotyčný nepracuje, z evidence uchazečů o zaměstnání úřadu práce, tedy ÚP se odhlásil, nemá zájem si nic hledat.
Má pár korun z ivalidního důchodu. Pije alkohol, kouří cigarety. O nic nemá zájem, má nás za poskoky.
Dům neudržuje. Jelikož byl dům koupený pro mě, ráda bych ho začala opravovat a nastěhovala se, chceme založit rodinu. Bohužel s ním v domě to opravdu nejde.
V domě je strašný nepořádek, dokonce hulí vevnitř, občas něco rozbije. Sem tam nezaplatí inkaso, které potom platí mí rodiče (inkaso je psané na něj). Dům smrdí jak spalovna, ale nejhorší je, že hulí v posteli, takže klidně ten dům může kdykoliv podpálit.
Není s ním žádná řeč, i když má možnost jít k matce. Nevím co s tím, je mi špatně. Nemůžeme si dovolit novostavbu za 4 miliony. Dohoda asi možná nebude, dělal kamarádce naschvály, dělá je teď u nám. Než dožije, dům bude ve stavu akorát ke strhnutk.
Navíc kvůli němu začínáme mít problémy se sousedy kvůli nepořádku a smradu (řadová zástavba). Je nějaká možnost zrušit služebnost soudem?
Díky moc.
 
Dobrý den,

takto zřízenou služebnost lze zrušit buď dohodou smluvních stran, popř. nabídnout za zrušení služebnosti dožití odstupné.

Dále občanský zákoník připouští, došlo li k trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodnou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby může vlastník služebné věci se domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu. (§ 1299 NOZ). V takovém případě byste se nevyhnula soudnímu řízení.

Velký význam bude mít i smlouva o zřízení věcného břemene, ve které si mohly smluvní strany rozsah užití věcného břemene (služebnosti) dožití specifikovat (např. vymezit prostory, které může oprávněný užívat, na jakých nákladech se bude podílet atd.).

Nebude-li oprávněný s dohodou o zrušení služebnosti souhlasit a rozhodnete-li se řešit danou situaci soudní cestou, doporučuji se obrátit na advokáta ve Vašem okolí. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.