Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.479.688

Změna výpovědi na Policii - vyšetřování drog (nakládání s omamnými a psychotropními látkami)

Odesláno: 
Otevřeno 535 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o informaci. Bratrovi bylo doručeno 15.2.2018 usnesení podle § 160 odstavce 1 trestního řádu a zahájilo se trestní stíhání osoby. Byl obviněn ze spáchání zvlášť žávažného zločinu (§ 283 ost. 1, ods. 2 písm d) trestního zákoníku (nakládání s omamnými a psychotropními látkami).
Mladiství proti němu svědčili a on se ke všemu doznal. I k tomu, co neudělal. Protože měl strach že půjde na vazbu.
Prosím o radu, jak toto dál bude probíhat. Jestli půjde dále k soudu a jestli mu bude přidělen právník. Má z minulosti posudky z psychiatrie, kde se píše jak je slaboduchý a lehce ovlivnitelný. Psychotropní a omamné látky, které dále dával určitě nesloužili k jeho obohacení. Jeden z vyslýchaných neměl ještě 15 let. Jsou to ale výtržníci od malička.
Dá se ještě v jeho výpovědi něco změnit a co můžeme pro něho udělat. Myslím si, že vězení by pro něj bylo úplně likvidační z hlediska zdraví i psychiky. Není to žádný drogový dealer. Kolik let vězení by mohl popřípadě dostat. Moc děkuji za pomoc. Lenka
 
Dobrý den,
podle skutečností, které uvádíte, bylo zahájeno trestní stíhání Vašeho bratra pro podezření ze spáchání trestního činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Vzhledem k tomu, že je obviněn z toho, že danou činnost vykonával ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let, hrozí mu za takové jednání trest odnětí svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutí majetku.
V současné době orgány činné v trestním řízení provádí vyšetřování, při kterém sbírají všechny důkazy a následně shledá-li státní zástupce, že dané jednání Vašeho bratra naplnilo znaky skutkové podstaty trestného činu, podá obžalobu, na základě které soud nařídí jednání, ve kterém bude rozhodovat, zda skutek, pro který je Váš bratr obviněn, byl jím skutečně spáchán a v případě, že ho uzná vinným, uloží i trest.
Dle trestního řádu musí mít obviněný obhájce již v přípravném řízení, jde-li o řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let. Tedy Vašemu bratru by měl soud přidělit obhájce, kterého se může vzdát jen výslovným písemným prohlášením nebo ústně do protokolu u orgánu činného v trestním řízení (policii), který řízení vede a prohlášení musí být učiněno za přítomnosti obhájce a po předchozí poradě s ním.
Doporučuji Vám, pokud Vašemu bratrovi nebyl ustanoven obhájce, navštívit advokáta specializující se na trestní právo, který by mohl Vašeho bratra zastupovat a došlo-li k nějakému pochybení ze strany orgánu činných v trestním řízení na toto pochybení upozornit. Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.