Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.483.360

Převzetí hypotéky na dům - změna vlastnictví převzetím závazku

Odesláno: 
Otevřeno 616 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Máme s bývalým manželem společnou nemovitost – rodinný dům, tedy RD, který vlastníme stejným dílem. Na tento RD máme hypotéku kde on je dlužník a já spoludlužník máme hypotéku.
Když převezmu celou hypotéku – jeho závazky, lze to považovat to za koupi jeho poloviny domu? Je toto způsob koupě domu?
Samozřejmě pokud s tím bude souhlasit banka a vše bude řešeno právní cestou.
Nevkládám dotaz do sekce insolvence, protože potřebuji vědět odpověď co nejdříve. Avšak toto potřebuji učinit hlavně kvůli insolvenci, protože bývalý manžel již poskytl první kroky k insolvenci a já potřebuji nějak vyřešit vlastnictví domu dříve, než bude hypotéka přihlášena do insolvence a nedejbože během insolvence přejde dům do konkurzu, nebo ho nařídí insolvenční správce prodat. Jak již vím, tak darovat mi jej nemůže, protože by tam musela být dodržena lhůta rok před úpadkem. Koupit oficiálně jeho polovinu nechci, protože je to můj rodný dům, a myslím že když převezmu veškeré jeho závazky co se hypotéky týče tak fyzická koupě by bylo něco navíc. Prosím Vás jak to je, je to pro mě vážná situace kterou musím urychleně řešit. Samozřejmě si najdu právníka, jen potřebuji vědět, jestli mám tuto možnost.
Děkuji Vám.
 
Dobrý den,
ve Vašem případě jde o velmi závažnou životní situaci, kterou byste měla začít řešit, neboť Váš společný závazek bude věřitelem přihlášen v rámci insolvenčního řízení a v případě, že vystupujete jako solidární spoludlužník (jste zavázání z hypotéky s bývalým manželem společně a nerozdílně) může věřitel, celý závazek zesplatnit a požadovat jeho úhradu po Vás.
Z toho důvodu nedojde-li k jinému řešení Vám doporučuji jako spoludlužníku (osobě, od které může věřitel požadovat plnění místo dlužníka) přihlásit do insolvenčního řízení bývalého manžela jako podmíněnou svou pohledávku, která Vám vznikne v případě, kdy budete nucena místo dlužníka skutečně plnit, a to bez ohledu na to, zdali takovou pohledávku věřitel již přihlásil.
Další možností je, pokud jste měly nemovitou věc ve společném jmění a neuběhly ještě tři roky od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, podat žalobu na vypořádání SJM, kde byste si nemovitou věc a závazek a ostatní majetek vypořádáli.
Není-li tato varianta možná, zkuste jednat s bankou o možnosti vyvázání Vašeho bývalého manžela z úvěru pod podmínkou, že zároveň bude uzavřena kupní smlouva na prodej jeho podílu na nemovité věci a jako kupní cena bude započítána Vaše pohledávka za bývalým manželem z úvěru, která Vám vznikla z důvodu jeho vyvázání a přechodu celého úvěru na Vaši osobu. Počítejte však, že budete muset uhradit daň z převodu nemovité věci.
Celou záležitost však stěžuje insolvence bývalého manžela, kdy v případě, že na něj bude prohlášen konkurs nebude moct se svým majetkem nakládat a zároveň počítejte s tím, že každý takový krok v krátké době před rozhodnutím o úpadku v insolvenčním řízení bude podrobně přezkoumáván insolvenčním správcem, z toho důvodu doporučuji se obrátit na advokáta v místě bydliště, který Vám pomůže celou záležitost řešit a bude mít možnost si prostudovat celou smlouvu o úvěru (hypotéce) a další dokumenty a najít nejlepší řešení dané situace. Seznam advokátů naleznete zde http://www.advokatikomora.cz.