Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.719.705

Darování bytu, domu potomkovi a nárok ostatních potomků na vyrovnání od obdarovaného

Odesláno: 
Otevřeno 899 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
tchýně má tři potomky - moji ženu a dva syny, jeden syn je nesvéprávný (úraz v dětství) a druhý syn je alkoholik, povaleč a neplatič všeho kam se podíváte.
2012 k nim přišla exekuce a vyřešila se tím, že mu zabavili část pozemku, který měla tchýně už dávno koupený. Půlka byla napsaná na něho, to by bylo celkem jedno, ale tchyně vlastní byt a sama od sebe ho darovala mojí dceři, aby se nestalo něco podobného do budoucna i v případě její smrti (má tam napsané doživotní užívání).
Když tchyně umře, má ten člověk na ten byt nějaký nárok a může po nás něco chtít?
(schválně to darovala mé dceři a né manželce).
A navíc ještě tam nemá ani trvalé bydliště to má na obecním úřadě a v tom bytě bydlí jenom proto že ona (tchýně) to dovolila.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
každý si za svého života může nakládat se svým majetkem podle svého uvážení, ať se to případným dědicům líbí nebo ne. Darovaný majetek za života zůstavitele již není předmětem dědictví.
V případě dědění po zůstaviteli lze uplatnit započtení daru (tvz. kolaci), který zůstavitel daroval za života a to v případě, že to požaduje zůstavitel ve své závěti. Soud může provést započtení na dědický podíl, i když to zůstavitel nepřikázal, byl by jinak nepominutelný dědic (potomek) neodůvodněně znevýhodněn, přičemž se nepřihlíží k obvyklým darováním. K tomu dochází zpravidla jen požaduje-li to zůstavitel, aby tomu dědici, co dostal majetek za života byla hodnota tohoto majetku započítána při rozdělování dědictví.

V daném případě, když došlo k darování vnučce nikoli přímému potomku a ke způsobu vedení života druhého potomka, je započtení na základě rozhodnutí soudu ve prospěch tohoto potomka nepravděpodobné.

Nad rámec dotazu uvádím, že exekutor může provádět exekuci i v místě, kde se dlužník pravidelně zdržuje, bez ohledu na to, že jeho trvalé bydliště je jinde. Z toho důvodu doporučuji si uchovávat doklady o pořízení majetku v případě nutnosti prokázání vlastnictví.