Počet stránek ve webu: 43.086

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.041.289

ZTP nepotřebuje dálniční známku pro jízdu po dálnici - je to pravda?

Odesláno: 
Otevřeno 3022 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
nevlastní otec (manžel mé matky) má průkaz ZTP. Několikrát do roka jezdíme do Prahy na IKEM na vyšetření. Zjistili jsme, že vlastníci průkazu ZTP mají možnost užívat dálnici bez známky. Jakým způsobem se tato skutečnost obhajuje před Policií ČR? Jezdíme našim (ne otcovým) autem, kvůli technickému stavu, ale auto je psané na mého manžela. Vím, že ho může vozit osoba blízká a auto musí být psané na osobu blízkou. Nevím, jestli by to takto prošlo. Jsme oba osoby blízké i před zákonem? A jak se tato skutečnost obhajuje, když nás policie vyfotí bez známky a pošle domů pokutu?
 
Dobrý den,

máte pravdu dle § 20a odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, zpoplatněn nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Osobou blízkou se dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Zákon zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
Dle § 774 NOZ vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem.
Vy jako dcera jste příbuzná v prvním stupni v řadě (linii) přímé tedy v tomto stupni a řadě je Váš manžel sešvagřen s Vaším otcem.
Z toho vyplývá, že Váš manžel jako osoba blízká Vašemu otci je osvobozen od poplatku za dálniční známku a to pouze v případě, že se v automobilu bude nacházet Váš otec - osoba s průkazem ZTP. V případě, že by např. na zpáteční cestě jste již otce nevezli, museli byste se placenému úseku vyhnout, případně ve správním řízení zažádat o prominutí pokuty.
Důležité je také pamatovat na skutečnost, že osvobození od povinnosti opatřit své vozidlo dalniční známkou za výše uvedených podmínek platí pouze na území ČR.