Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.438.420

Rozšíření doživotního věcného břemene (služebnosti) bydlení pro oba rodiče

Odesláno: 
Otevřeno 962 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dostala jsem darem rodinný dům od svého otce, který byl jediným vlastníkem tohoto domu, a kde má vyznačeno v katastru nemovitosti doživotní užívání.
Chtěla bych toto doživotní užívání vytvořit i pro moji matku, která s otcem v tomto domě bydlí a nevím, jakým způsobem by to bylo možné. Zda by stačila nějaká úředně ověřená dohoda o tomto.
V katastru to možné vyznačit nebylo, jelikož nebyla vlastníkem tohoto domu.
Děkuji za radu.
 
Dobrý den,
jako vlastník můžete uzavřít se svoji matkou smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost doživotního užívání domu. Tuto smlouvu s úředně ověřenými podpisy poté s návrhem na vklad a zaplacením poplatku 1.000,-- Kč dáte na katastrální úřad, který provede vklad věcného břemene do katastru nemovitosti. Vzor příslušné smlouvy naleznete zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html