Počet stránek ve webu: 43.319

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.117.062

Soused koupil veřejnou cestu - jak zřídit možnost využívání cesty (věcné břemeno)?

Odesláno: 
Otevřeno 1426 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
02/2017 můj soused koupil od jiné osoby cestu, která těsně sousedí s mým domem a je to jediná přístupová cesta ke vchodu do mého domu. Tato cesta je asfaltová, kdysi byla obecní, dle zvyklostí ji používá veřejně více lidí. Cesta vede kolem tří domů. V katastru je zapsána jako ostatní komunikace. Může mi soused znemožnit její používání? Budu nucena si u soudu vymoci věcné břemeno?
Děkuji.
 
Dobrý den,
níže uvádím odkaz na ustanovení občanského zákoníku, které danou situaci řeší. Shrnu - li to, pak Vaše postavení je takové, že soused Vám v žádném případě nemůže znemožnit používání cesty a pokud tak učiní, můžete se s odkazem na níže uvedené ustanovení o nezbytné cestě domáhat přístupu soudně, přičemž nejpravděpodobnější varianta by byla, že soud zřídí věcné břemeno průchodu a průjezdu či příjezdu k Vaší nemovitosti. Tedy vašemu požadavku soud vyhoví, protože pokud není k nemovitosti jiný přístup, je zřízení věcného břemene nezbytné.
§ 1029
(1) Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
(2) Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty.
 
děkuji, k vaší odpovědi: a pokud sousední pozemek (ačkoliv je to v podstatě velký kopec a skála, tzn. autem nepřístupný) k mému domu (zahrada), který vlastním já, je spojen s veřejnou komunikací, i tak mi to musí umožnit?

Mockrát děkuji
 
Ano, máte právo si zajistit nejen přístup, ale i příjezd, což je evidentní, že přes nepřístupný terén nelze.
 
Děkuji mockrát za odpověď a přeji hezký den.
 
Není zač, také přeju pěkný den.