Počet stránek ve webu: 43.307

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.113.738

Vydržení věcného břemene vedení kabelu souseda na cizím pozemku

Odesláno: 
Otevřeno 5041 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsme noví majitelé pozemku, přes který/do kterého byl zakopán 1978 svépomocí sousedů kabel elektrického vedení k sousední parcele (kabel/přípojka nepatří žádné distribuční společnosti). O této situaci není nikde žádný záznam, žádné věcné břemeno či služebnost není nikde uvedeno, ví se o ní jen ústním podáním. Kabely v zemi skutečně jsou, to jsme si nechali vyhledat speciálním měřením. Nyní chce soused na místo tohoto jeho nezaznamenaného kabelu zakopat nový kabel - připojení na vyšší odběr elektřiny.
Nový kabel na pozemku nechceme. Nechceme ani uznat věcné břemeno ke kabelu položenému 1978.
Smířili jsme se s tím, že již položený kabel v zemi zůstane a soused ho samozřejmě může využívat tak, jako dosud. Může nás soused právně donutit, aby si mohl svůj nový kabel vést přes náš pozemek na místo stávajícího nezaznamenaného kabelu, který v zemi leží cca 35 let?
Jaké je naše právní postavení vůči kabelu, který byl zakopán do našeho pozemku V roce 1978 pouze na základě tehdejší dobré vůle původních majitelů pozemků.

Děkují
 
Dobrý den,
bohužel až do devadesátých let 20. století bylo celkem běžné, že pozemky byly zatěžovány věcnými břemeny, která nejsou v katastru nemovitostí evidována. To ale neznamená, že tato věcná břemena nevznikla. Pokud chce soused stávající kabel nahradit novým a Vy s tím nesouhlasíte, mám za to, že by ve věci nebylo marné zahájit spor o věcné břemeno, kde by soud prověřil, zda je vůbec věcné břemeno nutné a pokud ano, pak aby toto bylo za úplatu, nikoliv bezplatně jako dosud. Z titulu stávajícího věcného břemene musíte sousedovi umožnit přístup ke kabelu za účelem nezbytné opravy, nikoliv však za účelem výměny za kabel úplně jiný s jinými vlastnostmi. Pokud jde o dotaz, zda Vás může soused právně donutit, tak může, pokud podá návrh k soudu a bude ve věci po provedeném dokazování úspěšný. To je ale předmětem rozsáhlého dokazování a výsledek Vám takto obecně sdělit nelze.