Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.100.152

Odjezd matky s dítětem na dovolenou, prázdniny v ČR - je nutné informovat otce?

Odesláno: 
Otevřeno 1516 x
4 odpovědi
 
Dobrý den,
po rozvodu mi byla svěřena dcera do výhradní péče, otec má určen styk pouze dohodou. Alimenty na ni platí, jinak je ale jeho zájem o dceru velmi malý. Chci se zeptat, zda musím otci hlásit, že s dcerou odjíždím na výlet nebo na prázdniny? A obráceně, mám já právo na informaci od otce, když si dceru vezme, kde s ní bude a kdy se dcera vrátí domů?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
i v případech, kdy bylo dítě svěřeno do péče jednomu z rodičů, mají rodičovskou odpovědnost oba rodiče. Rodiče mají vzájemnou povinnost si sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmu - vychází to z ust. § 890 NOZ.
Dále už zákon nerozebírá, co konkrétně to má být. Dovozuje se např. , že rodiče se mají navzájem informovat o zdravotním stavu dítěte, školním prospěchu i chování mimo školu, sledovat jeho řádnou výchovu a spolurozhodovat o budoucím povolání dítěte.
Rodič, který má dítě ve své péči, je povinen dítě na styk řádně připravit, styk řádně umožnit a v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Stejně tak i druhý rodič, který si dítě přebírá, má minimálně oznámit, v kolik hodin a kde dítě předá, pokud to není soudně upraveno. Pokud se budete informovat, jaký má s dítětem program, abyste mohla dítě řádně připravit (sbalit potřebné oblečení, doplňky atd.), má vám takovou informaci poskytnout.
Jak jsem již uváděla, co všechno má být sdělováno není zákonem jednotlivě vyjmenováno. Tedy zvláště máte-li styk určen na základě dohody, předpokládal soud, že jste schopni se dohodnout a domluvit a bez problému si všechny potřebné informace sdělovat a pokud by byl nějaký problém, co se týče poskytování informací a samotné úpravy styku s dítětem, museli byste se stejně obrátit na soud popř. na sociální pracovnici z OSPOD.
 
Děkuji za odpověď, bohužel problém je v tom, že otec dohodu absolutně nedodržuje, pokud si náhodou pro dceru přijde, tak bez předchozí domluvy, většinou už máme vlastní program, takže mu dceru nemohu dát a pak nastane problém. Tvrdí, že mu to dělám schválně, že musím hlásit, pokud někam odjíždíme a podobně a on že nemusí nic. Já mu v kontaktu s dcerou nebráním, naopak se snažím, aby o dceru projevil více zájmu.
Děkuji za odpověď.
 
V tom případě se zkuste obrátit na sociální pracovnici z OSPOD, aby s Vámi tyto problémy probrala, a třeba v její přítomnosti bude otec ochoten na nějaké společné pravidla přistoupit.
 
Děkuji za odpověď,
zkusím to, ikdyž to zřejmě dopadne stejně jako u soudu. Tam také slíbil vše dodržovat, nechtěl pevný pravidelný kontakt- celý víkend za 14 dní, chtěl dohodu, aby prý mohl být s dcerou co nejčastěji. Nakonec to dopadlo tak, že za poslední dva měsíce s ní byl dohromady 3 hodiny. Takže předpokládám, že na OSPOD se to bude opakovat. Podle něj mi dceru soud svěřil do péče, mám se tedy starat a on tím pádem žádné povinnosti nemá. Je to smutné. Ale ten OSPOD ještě zkusím.
Děkuji.