Počet stránek ve webu: 43.318

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.115.740

Spor o vjezd a studnu - věcné břemeno, služebnost vydržením

Odesláno: 
Otevřeno 2853 x
1 odpověď
 
Vlastníme stavení s dvorem na vesnici, které vlastnili tři generace od roku 1894. Používali studnu, která je vybudovaná ve příjezdové cestě (humenici) k tomuto domu a zřejmě byla kdysi i veřejně přístupná. Jsme ve sporné situaci, neboť vedlejší statek, dostavěl do jejich zahrady dům pro dceru. Dnes (30.07.2016) je spor o tom, že přesto, že moji rodiče podepsali vyjádření sousedů k této stavbě, ohledně vjezdu opačným směrem, byli oklamáni. Byla vybudována cesta k tomuto domu dle projektu, přes jejich statek. Zaevidovali si cestu jiným směrem, to je přes naši studnu. Dodnes přitom užívají cestu určenou projektem. Myslíme, že sporná část pozemku byla nepoužíváním z jejich strany, vydržena. Moji rodiče zemřeli a převedli na mne nemovitost, kde je výslovně zapsána i tato studna. Je roubená 195 let stará a po kontrole v katastru, jsem zjistil, že nevlastníme vjezd do domu, ani studnu nemáme zaevidovanou. Byl jsem na katastru odmítán a studna mi nebyla zapsána dosud, majitelka chce zasypat a zničit studnu.
Dal jsem vše k soudu, sporná strana požaduje klíče od našich vrat, ničí zámek a používá pozemek. Katastr stížnosti zamítá. Věcná břemena nebylo možno dotáhnout k dohodě. Jak získat práva k pozemku?
Děkuji!
 
Dobrý den,
pokud jde o sporný pozemek, tak vydržení vlastnického práva je vždy věc velmi nejednoznačná a vyžaduje složité dokazování. Ano, obecně ze zákona vyplývá, že pokud někdo v dobré víře užívá pozemek po dobu 10 let, vlastnické právo k němu vydrží, ovšem v dnešní době, kdy je evidence nemovitostí veřejná, se těžko prokazuje, že osoba nevěděla, že nejde o její pozemek. Ve Vašem případě je ale ve Váš prospěch, že situace byla taková již od 19. století, kdy ještě žádná veřejná evidence neexistovala, tím pádem vlastnické právo vydrželi už Vaši předkové. To by mohl být pro soud velmi zásadní argument a žaloba o určení vlastnického práva by tak mohla být úspěšná. Proto bych tedy doporučovala podat žalobu o určení vlastnického práva, v jejímž rámci se budete domáhat určení, že sporný pozemek je Váš již dlouho do historie. Pokud by tato žaloba nebyla úspěšná, doporučovala bych podat žalobu o zřízení věcného břemene čerpání vody ze studny s ohledem na vydržení věcného břemene. Toto lze do katastru zapsat pouze na základě soudního rozhodnutí. Následně toto rozhodnutí vložit do katastru. Tím alespoň zlegalizujete čerpání vody ze studny.
S pozdravem,