Počet stránek ve webu: 43.086

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.041.273

Vydědění potomka - ochrana exekuce nemovitosti po smrti rodiče

Odesláno: 
Otevřeno 2835 x
3 odpovědi
 
Chtěla jsem se zeptat, jak nejlépe to udělat, když syn má mnoho exekucí a byl 3x zavřený. Mám strach, že až jednou jeden z nás manželů zemře že nám kvůli jeho exekucím něco vezmou. Trvalé bydliště u nás nemá. Máme 3 děti i s ním. Prosím o nejlepší řešení. Předem za vaší odpověď děkuji.
 
Mimo Váš dotaz - zvažte, zda by u syna nemělo proběhnout oddlužení, které by mu jeho situaci mohlo do budoucna zlepšit. Detailní informace o insolvenci - vizte zde:
odkaz

Obecně exekutor po majetku ostatních pozůstalých nepůjde, ALE v praxi by se mohlo stát, že v případě dědictví podílu k nemovitosti, by mohl exekutor podíl syna zastavit, případně navrhnout jeho prodej (ostatní spoluvlastníci mají předkupní právo).

Navrhuji proto pokud syna nechcete vydědit, sepsat závěť a rozdělit případná majetek tak, aby syn dostal peníze (neměl by s ohledem na výše uvedené dostat nemovitost) - nicméně smysluplné je toto řešení hlavně ve spojitosti se mnou zmíněnou insolvencí - tedy oddlužením Vašeho syna.

Jiným řešením je vydědění podle § 469a OZ, navrhuji sepsat vydědění u notáře - notářským zápisem. Váš syn naplňuje patrně důvod pro vydědění podle § 469a/1 písm.c) nebo d) - byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v délce nejméně jednoho roku a dále vede trvale nezřízený život.Vydědit můžete jen jeho - pak by dědily jeho žijící děti, nebo případně lze vydědit i jeho potomky.

Informce o dědictví, vydědění, závěti a listině o vydědění zde:
Vše o dědění - vizte zde:
odkaz
Vzor listiny o vydědění zde:
odkaz
 
Máte prosím nějaký další dotaz?
 
děkuji za odpověd jiný dotaz nemám