Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.098.297

Smrt otce dítěte v době těhotenství matky a právní následky

Odesláno: 
Otevřeno 3538 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
už několik měsíců přemýšlím nad tím, jaké by to bylo, kdybych si s nynějším přítelem pořídila dítě (nejsme manželé zatím) a přítel by za nějaký čas náhle zemřel, dejme tomu ve 2. měsíci těhotenství, tudíž by nebyl ani zapsaný v rodném listě. Na co bych já - svobodná matka, měla právo, případně existuje nějaký dokument, který by se sepsal a kde by přítel uznal otcovství? Změnilo by se to pak nějak ohledně finanční podpory od státu?
Doufám, že Vám muj dotaz nepřipadá směšný, bohužel nejsem v situaci, kdy bych mohla dítě živit sama a tato představa (kdyby náhodou partner zemřel) mě děsí.
Děkuji Vám za odpověď.
 
Dobrý den,

dle ust. § 53 zákona o rodině je možné určit otcovství k dosud nenarozenému dítěti, je-li již počato, souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem.

Pro ilustraci přikládám odkaz na formulář, který bývá v takovém případě vyplňován - ODKAZ

Nicméně otcovství lze určit i zpětně v případě zemřelého otce dítěte, pak se řízení o určení otcovství vede proti opatrovníkovi (§ 55 zákona o rodině).

Zemře-li dítěti jeden z rodičů, vzniká mu nárok na sirotčí důchod.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Dobrý den,

děkuji za Vaši odpověď. Ještě pár otázek:

1/ formulář - chapu, že ten je "pouze" na přiznání otcovství, jak je to ještě s nárokem na finance po partnerovi, četla jsem, že má povinnost zaplatit předem náklady spojené s těhotenstvím a následující 2 roky výživné - existuje na to také nějaký formulář (abych byla v klidu)?

2/ pokud by partner zemřel dříve, než budeme manželé, mám tedy nárok pouze na sirotčí důchod pro dítě nebo je možné zažádat stát o nějakou další finanční podporu? Poprosim ještě o informaci, jak se vypočítává sirotčí důchod v tomto případě.

Děkuji Vám mnohokrát.
 
Máte na mysli příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce.

Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce

§ 95

(1) Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.

(2) K zajištění úhrady těchto nákladů, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni podle zvláštního předpisu náležela mateřská dovolená, 10) může soud na návrh těhotné ženy uložit tomu, jehož otcovství je pravděpodobné, aby potřebnou částku poskytl předem.

(3) Právo žádat úhradu nákladů podle odstavce 1 se promlčí ve třech letech ode dne slehnutí.

Toto je samozřejmě také řešením, nicméně takový postup není v praxi příliš běžný a zvláště ne ve vztahu ke smrti otce dítěte. Pokud máte takové obavy, navrhovala bych o nch promluvit s přítlem, celou záležitost by mohla například vyřešit závět, v níž by Vám pro případ smrti odkázal svůj majetek.

V případě určení otcovství k nenarozenému dítěti, by se takové dítě stalo i dědicem, muselo by se tedy s dědickým řízením počkat do doby, kdy by se narodilo.

Právní řád České republiky, kromě sirotčího důchodu, jinou dávku pro případ smrti jednoho z rodičů, neposkytuje. Je možné že by Vám vznikl nárok na příspěvek na dítě či příspěvek na bydlení.

Informac k sirotčímu důchodu naleznete zde - ODKAZ

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?