Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.058

Popření otcovství při rozvodu manželství (manželka má dítě nemanželské dítě) - DNA testy

Odesláno: 
Otevřeno 2923 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
s přítelem mám skoro tříletou holčičku, ale bohužel má příjmení po bývalém manželovi se kterým se rozvádím. Rozvod nemožný z důvodu zaopatření dítěte po rozvodu manželství, až bude hotová věc s dcerou pak nás rozvedou hned. Je nutné dělat testy DNA, když bývalý manžel před soudem prohlásí, že dcera není jeho.
Děkuji.
 
Dobrý den,

ve váš neprospěch hraje skutečnost, že jste otcovství vaší dcery neřešila okamžitě. Zákon dává možnost matce do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel (§ 789 občanský zákoník). Dále manžel může do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je biologickým otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu, nejpozději do 6 let od narození dítěte. Otcovství popírá vůči dítěti a matce (§ 785 občanský zákoník). Je-li lhůta na popření otcovství pro vašeho manžela zachována, může on podat žalobu na popření otcovství k soudu, kde vše společně s biologickým otcem dcery vyřešíte. Pokud váš manžel ví již od narození dcery, že není jejím otcem, popěrná lhůta již vám oběma uplynula. Návrh (žalobu) na popření otcovství lze podat i po uplynutí této popěrné lhůty, kdy poté záleží na soudu, zda rozhodne, že zmeškání lhůty promíjí. O prominutí lhůty soud rozhodne, vyžadují-li to zájem dítěte a veřejný pořádek.
Zájem dítěte se vždy nemusí shodovat se zájmem otce. V zájmu dítěte např. je, pokud změna jeho statusových poměrů povede ke zlepšení jeho celkových poměrů, především k upevnění rodinných vztahů fungujících na přirozeném rodičovském základu. Jestliže soud nepromine zmeškání lhůty, nezbývá než vyčkat. Pokud by došlo k trvalé a zásadní změně poměrů dítěte, lze případně podat nový návrh.
Otcovství však může být v tomto případě popřeno pouze v samostatném řízení zahájeném na základě návrhu na popření otcovství podanému k okresnímu soudu v místě bydliště dcery a v případě, že již uplynula popěrná lhůta i pro vašeho manžela, tak s žádostí o prominutí lhůty. Soud poté sám rozhodne, zda mu bude stačit výpověď vašeho manžela, přítele a vás nebo bude nutné přistoupit i k testům DNA. Vzory takovéhoto návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci právník, nejlépe se specializací na rodinné právo. Tedy v rozvodovém řízení ani v řízení u opatrovnického soudu, kde se bude rozhodovat o péči a výživě nezletilé dcery se soud popřením otcovství nebude zabývat.