Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.082.278

Jak napadnout darování majetku (nemovitosti) rodiči jednomu z potomků (nepřímé vydědění druhého potomka)

Odesláno: 
Otevřeno 2639 x
1 odpověď
 
Je možné napadnout převod veškerého majetku?
1993 jsem se odstěhoval od rodičů, mám svou rodinu. Mí rodiče se rozhodli všechen majetek převést na mou sestru která s nimi bydlí a má svou rodinu. Na katastru je zapsáno, že budou rodiče jako věcné břemeno. Smlouva nyní běží a má 20 denní lhůtu.
Můj dotaz je jestli lze tuto smlouvu napadnout a můžu požadovat polovic z veškerého majetku nebo musím počkat na dědické řízení až rodiče zemřou.
Pokud lze toto jednání napadnout, kam se mám obrátit. Můžu požadovat vyplacení z veškerého majetku? Myslím si však, že v dědickém řízení bych nedostal nic když teď vše převádí na mou sestru.
Děkuji za odpověď
Petr
 
Dobrý den,

rodiče mohou nakládat se svým majetkem za svého života, jak uznají za vhodné. Rozhodnou-li se darovat veškerý hodnotný majetek své dceři, tak s tím nic nezmůžete. Své rozhodnutí by museli změnit sami a to již zpětně jde velice těžko. Spíše si zkuste o celé záležitosti s rodiči promluvit a zeptat se jich, proč se tak rozhodli. Právně s tím nic nezmůžete.
V případě dědického řízení můžete uplatnit tzv. zápočty neboli započtení na povinný díl a na dědický podíl. Soud může provést započtení na dědický díl, i když to zůstavitel nepřikázal, byl-li by jinak nepominutelný dědic neodůvodněně zvýhodněn. Na povinný díl vaší sestry by se v dědickém řízení započetlo vše co od zůstavitele (od rodičů) bezplatně obdržela. To se uplatní za předpokladu, že předmětem dědictví bude nějaký majetek.