Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti zdarma


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TRESTNÍ BEZÚHONNOSTI

 

 

, .............(titul, jméno, příjemní, datum narození, trvalé bydliště)..............

 

 

ČESTNĚ PROHLAŠUJI, ŽE JSEM V MINULOSTI NEBYL SOUZEN ZA TRESTNÝ ČIN A V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ PROTI MĚ VEDENO ŽÁDNÉ TRESTNÍ STÍHÁNÍ.

 

V……………………………………….

 

dne…………………………………….

 

 

 

Podpis……………………………………………………….