Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Mám  na  Vás  dotaz  především  ohledně  peněžitého  trestu.   Dotyčnému  byl  uložen  podmíněný  trest  za  dopravní  nehodu, který  mu  byl  následně  přeměněn  na  nepodmíněný  trest  odnětí  svobody  velvýši  4  měsíce. Dále  mu  byl  i  přeměněn  peněžitý  trest  ve  výši  35  000  Kč  na  nepodmíněný  trest  odnětí  svobody  v  délce  trvání  cca  120  dní  a  v první polovině listopadu 2022  mu  byl  soudem  vyměřen  nepodmíněný  trest  odnětí  svobody  za  maření  úředního  rozhodnutí  (nenastoupil  do  vězení)   v  délce  trvání  6  týdnů.  

Dotyčný  od  června 2022  odpykává  tresty  ve  věznici,   propuštěn  by  měl  být  na  začátku  dubna  2023.   Z  peněžitého  trestu  ve  výši  35.000 Kč  odsouzený pachatel. Vinu  zaplatil  pouze  nepatrnou  část  a  posléze  mu  byl přeměněn  na  trest  odnětí  svobody  v  délce  trvání  cca  120  dní.   Zjistila  jsem si,   že  i  v  takovou  chvíli  lze  ještě  trest  odnětí  svobody  odvrátit  tím,   že  peněžitý  trest  pachatel  zaplatí.   A  trest  je  okamžikem  zaplacení  zahlazen. Peněžitý  test  chci  za  odsouzeného  uhradit,   je  to  možné  a  pokud  ano,   jak  mám  dále  postupovat?   Dostavili  jsme  se  na  pokladnu  soudu,   abychom  peněžitý  trest  uhradili  a  paní  nám  částku  nepřijala  s  tím,   že  odsouzený  si  trest  odpykává  a  začátkem  února  by  měl  být  z  vězení  propuštěn.   No,   mylné  informace  má  přinejmenším  o  době  propušténí  určitě,   jelikož  mu  byl  přidělen  ještě  trest  za  maření  úředního  rozhodnutí. Děkuji, Nela.

 

ODPOVĚĎ:
Jak uvádíte, je zde možnost, aby zaplacením uloženého trestu bylo odvráceno rozhodnutí o přeměně v nepodmíněný trest odnětí svobody, nicméně musí se tak stát před samotným výkonem nepodmíněného trestu, tedy před nástupem do vězení.
Nicméně je zde možnost požádat o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a to za splnění následujících podmínek:
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
(1)   Soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, a
a)   odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebo
b)   odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin,
1.   kterým byla nebo měla být způsobena smrt, nejde-li o trestný čin zabití podle § 141 odst. 1,
2.   kterým byla nebo měla být způsobena těžká újma na zdraví,
3.   jehož znakem je spáchání na těhotné ženě nebo na dítěti,
4.   který spáchal jako člen organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, nebo zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361),
5.   který spáchal v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 3 nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), nebo
6.   který je uveden v hlavě třetí, sedmé, deváté, dvanácté a třinácté zvláštní části tohoto zákona nebo v odstavci 4,
a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.