Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla jsem v práci manko, v notářském zápise jsem přiznala uznání dluhu pouze 1/2 manka a dodala jako podklad upravenou kopii výpisu z účtu, kam se odváděla tržba. Po 3 dnech jsem podepsala druhý notářský zápis s druhou 1/2 manka. Až se to dostane k soudu, je toto falšování postižitelné? Putnová.

 

ODPOVĚĎ:
Teoreticky ano, zde záleží také na tom, v jakém řízení se toto bude řešit. Pokud na Vás zaměstnavatel podá žalobu k civilnímu soudu, bude se na takový doklad hledět jako falzifikát, nicméně v civilním řízení Vám může soud pouze uložit povinnost částku zaplatit. Pokud je celá věc řešena jako trestní (z Vašeho dotazu nevyplývají potřebné podrobnosti), zde by postih teoreticky přicházel v úvahu, ale opět záleží na všech okolnostech tohoto případu.