Počet stránek ve webu: 38.774

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka provozuje obchod s potravinami pod značkou Žabka, je to franchisa Tesca. Bohužel její prodavačka prodala alkohol nezletilému, který na to sice nevypadal, ale to asi není důležité. Bohužel tohoto člověka legitimovala Městská policie, a ta zjistila, že je nezletilý.   Dechová zkouška alkohol neprokázala, ale prozradil kde alkohol koupil. Na kamerovém záznamu ho manželka našla, a je vidět jak mu prodavačka alkohol prodává. Poprosím Vás o prvotní radu jak se bránit a snížit tak případnou sankci.   Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Pokud se jednalo o ojedinělý případ, nikoliv o opakované soustavné prodávání alkoholu nezletilým osobám, nebude takové jednání kvalifikováno jako trestný čin (dle ust. 204 trestního zákoníku platí: Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.). Bude se tedy jednat o přestupek.
Je nezbytné přijmout opatření, která zajistí, že se tato událost nebude opakovat.
Pokud se nepodaří zpochybnit tuto výpověď, je vhodné s vyšetřujícím orgánem spolupracovat a již před kroky z jeho strany přijmout vlastní opatření.
Současně je třeba argumentovat tím, že se jedná o ojedinělý případ, nikoliv o opakovaný prodej alkoholu nezletilé osobě. Pokud Vaše manželka jako provozovatel dosud nebyla sankcionována za nějaký přestupek, popř. obdobný přestupek, doporučuji toto zdůraznit, že se jedná o první pochybení a dosud se nic podobného nestalo a že již byly učiněny kroky k nápravě (tj. kroky vedoucí k tomu, že se taková situace již nebude opakovat). Dále také tím, že zaměstnanci byli předem řádně poučeni o tom, že nesmí prodávat alkohol nezletilým osobám a že se stalo jednorázové pochybení.