Počet stránek ve webu: 41.683

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem ohledně falešného udání na OSPOD. Byla jsem udána na OSPOD kvůli týrání dcery a alkoholismu. Vše bylo smyšlené nejspíš za účelem poškození mého dobrého jména. Sociální pracovnice po návštěvě mateřské školy a našeho vysvětlení vše uzavřela a celá věc putovala do archivu. Můj dotaz zní, je možné zjistit člověka, který mě udal i za cenu trestního oznámení?

Sociální pracovnice nám tvrdí, že jméno udavače neřekne ani policii, protože neexistuje spis. Jedná se mi o očištění jména, sama pracuji v mateřské škole a došlo k poškození mého dobrého jména. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 7 odst. 2 zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí je každý oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany (tzv. OSPOD) na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. OSPOD je pak povinen každé takové upozornění (oznámení) prošetřit. I v případě, že by sociální pracovnice vedla spis, k neposkytnutí údajů o oznamovateli (jméno apod.) postačí, pokud oznamovatel uvede, že si nepřeje, aby jeho jméno bylo ve spise uvedeno - oznámení pak bude ve spise vedeno jako anonymní.
Pokud se cítíte jednáním oznamovatele poškozena, což samozřejmě chápu, můžete se obrátit na policii a podat trestní oznámení pro pomluvu. Podle § 184 trestního zákoníku platí, že: Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Otázkou je, zda policie dospěje k závěru, že uvedené jednání naplňuje znaky trestného činu pomluvy a zda se jim podaří vypátrat, kdo oznámení na OSPOD podal.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.