Počet stránek ve webu: 41.304

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V minulosti jsem podal na sousedovu černou stavbu návrh na její odstranění. Černá stavba je polovinou rekreační chalupy. Stavební úřad zvážil můj návrh a po kontrolní prohlídce, vydal rozhodnutí o odstranění stavby. Soused v termínu požádal o legalizaci. Stavební úřad věc přerušil, byl i v určitou dobu v nečinnosti, po mé stížnosti ke KÚ, nechal dokumentaci k legalizaci doplnit, údajně byla neúplná.

Potom jako účastníka řízení, mě pozval k seznámení s podklady, kde již se nejednalo o legalizaci černé stavby, ale o pasportizaci a to na základě předloženého posudku od soudního znalce. Já jsem posudek napadl pro jeho technickou nesprávnost. Soudní znalec v něm tvrdil, že černá přístavba je součástí původní stavby již od roku z roku 1882. Technický posudek neodpovídal skutečnosti. Například základy na původní budově kámen na hlínu, nová přístavba železobetonové základy, v posudku uvedeno, že základy jsou stejné jak pod původní, tak pod mnou napadenou přístavbou a tvoří monolit. Překlady na původní budově cihelné na přístavbě ocelové. Posudek tvrdí, že jak na přístavbě, tak na původní budově jsou překlady cihelné. Přístavba černé stavby je jen „přilepena“ na původní budovu, Posudek tvrdí, že tvoří monolitickou celistvou stavbu. V posudku je řada dalších nepravd. Napsal jsem k tomuto posudku oponenturu, doložil fotografie, které dokladovaly mé tvrzení a tím i nepravdivost posudku, na základě jehož stavební úřad rozhodl, že stavba bude pasportizována nikoliv legalizována. Stavební úřad mi oponoval, že nevidí důvod, proč by měl posudku nevěřit. Ja jsem se proti pasportizaci odvolal s ohledem na předložený nepravdivý posudek Stavební úřad kraje vrátil vše zpět k novému projednání. Tolik na úvod a pro lepší orientaci. Podal jsem na Okresní statní zastupitelství v Chebu trestní oznámení na soudního znalce na možné spáchání trestního činu, pro křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek. Zastupitelství v Chebu vše předalo na zastupitelství do K. Varů. Soudní znalec je z Varů. Proběhlo vyšetřování, kde jsem podal výpověď, včetně určení svědků, kteří vědí, že budova byla přistavěna, bez dokladů a povolení v osmdesátých letech min. století, nikoliv tak jak určuje znalec. Aktuálně mi přišel dopis, ve kterém jsem byl informován, že předmětná trestní věc byla odložena dle § 159a odst. 1 trestního řádu. Zaráží mě, proč mi nebylo doručeno usnesení. Připadá mi, že toto bylo odloženo účelově. Předpokládám, že by zde mělo být popsáno podrobněji z jakého důvodu, i když uvedený paragraf nic takového neříká. Pokud by mi došlo usnesení, mohl bych se odvolat. K tomuto co mi přišlo, asi těžko se budu odvolávat. Prosím je nějaké řešení, aby věc byla odpovědně posouzena. Já tímto posudkem jsem omezen ve svých právech, ale to by musel někdo říci, že ten posudek je nepravdivý, i když jsem to doložil. Není zájem. Posudek má dovětek, že soudní znalec si je vědom, že kdyby uváděl nepravdivé údaje tak by mohl být trestně stíhán. Je možné celou záležitost předat na jiné státní zastupitelství. Ten soudní znalec je ve Varech velmi známý. V jeho případě se bohužel mohu domnívat, že není zájem. Velice děkuji za Vaši odpověď.   S úctou Rudolf.

 

ODPOVĚĎ:
Proti usnesení o odložení věci může poškozený uvedený v trestním oznámení podat stížnost, jež má odkladný účinek. Aby Vám mohlo být doručeno usnesení o odložení věci a mohl jste tak podat opravný prostředek, musel byste mít postavení poškozeného. Samotná skutečnost, že jste podal trestní oznámení, z Vás poškozeného nečiní. Muselo by jasně vyplývat, jakým způsobem došlo k Vašemu poškození tím, že byl zpracován nepravdivý znalecký posudek. Pokud k tomuto došlo a nebylo i přesto s Vámi jednáno jako s poškozeným, došlo k procesní vadě. Proto se písemně obraťte jak na tento policejní orgán, tak i na dozorujícího státního zástupce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.