Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem jako obviněný trestného činu podvodu. V únoru 2019 byl spis uzavřen a předán státní zástupkyni. Ta ho vrátila komisařce k doplnění, nyní si mně vyšetřovatelka pozvala k prostudování spisu na 26.11.2019 a případnému doplnění návrhu vyšetřování. Před tímto prostudováním jsem chtěl do spisu nahlédnout zjistit jaké nové skutečnosti do spisu přibili.

Vyšetřovatelka mně ovšem do datové zprávy zaslala, že čerpá řádnou dovolenou a do spisu tudíž nemám možnost nahlédnout dřív než před jeho prostudováním? Je takový postup možný?

 

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto stanovuje:
Obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci mají právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních údajů svědka, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí.
V přípravném řízení může státní zástupce nebo policejní orgán právo nahlédnout do spisů ze závažných důvodů odepřít. Závažnost důvodů, ze kterých tato práva odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní zástupce povinen urychleně přezkoumat. Tato práva nelze odepřít obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat spisy, a při sjednávání dohody o vině a trestu.
Za určitých situací tak je možné, že nahlédnutí do spisu bude odepřeno, nicméně zákon vyžaduje, aby se jednalo o závažné důvody. Za závažné důvody jistě nelze považovat dovolenou vyšetřovatele.