Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Pracuji v soukromé lékárně a již od počátku zde panují dost drsné pracovní podmínky. Práci jsem zvládala bez problémů - vzadu jsem přijímala a naceňovala zboží. Je zde zákaz komunikace mezi kolegy a zákaz návštěv lékaře v pracovní době. Tímto jejich nesmyslným zákazem, když mi neumožnili návštěvu zubaře, jsem dostala opakovaný zánět a následně jsem o zub přišla.

To už pochopili, že je mi zle a povolili mi návštěvy zubaře za účelem záchrany dalšího zubu. To bylo řešeno korunkou. Dvě návštěvy jsem v klidu absolvovala, ta třetí, kdy mi měla být korunka konečně nasazena, mi byla zakázána. V té době byla majitelka lékárny na dovolené, ale o mých předem plánovaných termínech u zubaře věděla a dovolila mi to. V době její dovolená byla na pracovišti její matka, původní majitelka. Před mým odchodem za mnou přišla do šatny a řekla mi, že mi zakazuje odejít k zubaři a jestli tak učiním, že mám okamžitou výpověď. Nezajímalo ji, že mám otevřený zub a zákrok je nutný. Navíc všechnu práci již jsem měla hotovou. Bylo to ve 14 hod. Má pracovní doba je do 15.30 hod. Následně volala své dceři - současné majitelce - na dovolenou a ta vše popřela. Popřela i to, že mi dovolila překračovat polední přestávky za účelem, kdy jsem přes poledne musela za dcerou domů a dát jí nějaké jídlo a pomoct na záchod, protože byla po operaci nohy a měla tam 6 šroubů, nechodila. Před pár dny jsem se znovu zeptala, jestli platí původní domluva a mohu přes poledne domů. Bylo mi to potvrzeno. K zubaři jsem i přes zákaz odešla. Druhý den mi matka majitelky řekla, ať se hned sbalím a odejdu, že již tam nemám co dělat, protože jsem i přes její zákaz odešla. Celý tento výstup, mám nahraný. Následně jsem šla k obvodnímu lékaři a ten mi vystavil dočasnou pracovní neschopnost DPN. Toto se událo v pátek 23.8.2019. V pondělí 26.8.2019 jsem se svědkem přišla na pracoviště, že si tam potřebuji v šatně něco vzít. Přes pult mi byl podaný papír - S OKAMŽITÝM ZRUŠENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU, což jsem jim odmítla podepsat. (§ 55 odst. 1. písm. b) zákona č. 262/2006 Sb.). Údajně jsem porušila povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, který spatřují ve skutečnosti, že jsem dne 23.8.2019 přes bezprostřední výslovný zákaz nadřízeného opustila v pracovní době pracoviště a agresivně napadla vedoucího pobočky. Na pravdě se zakládá pouze to, že jsem odešla na plánovanou návštěvu k zubaři a odešla přes zákaz, i když původně mi to dovolili. NIKOHO jsem nenapadla, slovně ani jinak. Je toto - okamžité zrušení pracovního poměru platné? Je to datováno k 23.8.2019 s razítkem i podpisem, kdy majitelka byla na dovolené. Je to prokazatelné protože mám nahráno jak mě její matka vyhazuje z pracoviště, uráží, zesměšňuje a telefonuje své dceři na dovolenou. Dost těžko mi tedy současně mohla vystavit a vlastnoručně podepsat výpověď a ve stejnou chvíli být na dovolené. Platí telefonní záznam jako důkaz? Navíc mi snad ještě na neplatnost nahrává skutečnost, že od 23.8.2019 jsem v pracovní neschopnosti a snad i to, že toto okamžité zrušení mi bylo podáno přes pult a já to odmítla podepsat, pouze jsem si to vzala. Považuje se to za doručené, když jsem převzetí odmítla podepsat??? Od 30.8.2019 budu uschopněna, protože jedu na dlouho plánovanou a již zaplacenou dovolenou. Po dovolené mi lékař pracovní neschopnost znovu vystaví, pokud se mi problémy se zády na dovolené nezlepší. To je také následkem práce v lékárně kde nosím těžké bedny. Byla jsem u právníka a chci, aby se tento spor vyřešil u soudu. NIČÍM jsem se neprovinila, jen šla k zubaři a nikoho jsem nenapadla! Poraďte mi prosím, jak dál postupovat. Je toto okamžité zrušení pracovního poměru platné? K datu, který je ve výpovědi jsem byla v pracovní neschopnosti a myslím si, že v této době mi to dát nemohou. Navíc byli na dovolené a datovali to zpětně. Co se stane, když po dovolené budu opět v pracovní neschopnosti. Budu ještě jejich zaměstnanec a dostanu proplacenou nemocenskou od zaměstnavatele? A nakonec - mám šanci u soudu tento spor vyhrát? Jsem v právu, ničím jsem se neprovinila a jejich křivé obviňování se nezakládá na pravdě. Předem moc děkuji za odpověď. Veronika.

 

ODPOVĚĎ:
Návštěva lékaře patří mezi zákonem uznané překážky na straně zaměstnance při dodržení podmínek stanovených nařízením vlády, podle něhož musí jít o ošetření na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
Odchod k lékaři za výše uvedených podmínek, který byl zaměstnavateli navíc předem oznámen, nelze podle mého názoru označit za porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
Problematiku doručování písemností upravuje § 334 a násl. zákoníku práce, podle něhož písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4) nebo platový výměr (§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Písemnost samozřejmě musí být doručena prokazatelně - to, že jste odmítla dokument podepsat nemusí hrát roli, pokud byli přítomni svědkové.
Písemnost ale nesmí být antedatována.
Obecně lze říct, že pracovní neschopnost zaměstnance nemá na platnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem vliv, tj. tímto způsobem lze platně rozvázat pracovní poměr i se zaměstnancem v pracovní neschopnosti.
Podstatným je důvod ukončení. Pokud budu posuzovat časový sled událostí ve Vašem případě a důvod okamžitého skončení pracovního poměru, je velmi pravděpodobné, že případný soud vyhrajete.
Pokud bude zaměstnavatel trvat na tom, že pracovní poměr skončil, nebude Vám zaplacena náhrada mzdy za dovoleno, ani za prvních 14 dní nemocenské ze strany zaměstnavatele. Toto by bylo doplaceno až v případě vyhraného soudu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.