Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, jak je to s pořízením a následným zneužitím záznamu telefonického hovoru, bez předchozího upozornění a mého souhlasu. Nahrávka byla použita jako udání. Děkuji, Michal.

ODPOVĚĎ:

K problematice nahrávek jako důkazů se věnujeme v tomto obsáhlém článku.

Pořizování záznamů osobní povahy je značně ožehavé téma a ne vždy může být taková nahrávka použita jako důkaz v řízení. Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů fyzických osob bez jejich vědomého souhlasu, ať už za jakýmkoliv účelem, se vždy dostane do kolize s právem na ochranu osobnosti a nedotknutelnosti soukromí. Posouzení oprávněnosti pořízení těchto záznamů a jejich následného využití je proto vždy nutné podrobit testu proporcionality.
Podstatné je tudíž, za jakých okolností došlo k pořízení nahrávky – např. zda se tak stalo při obchodním jednání či při soukromém hovoru apod.
K tomu také např. usnesení Nejvyššího soudu spis. zn. 30 Cdo 64/2004 z 11.5.2004, podle kterého hovory fyzických osob, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či jiné veřejné činnosti, zpravidla nemají charakter projevů osobní povahy.
Ve Vašem případě je tak namístě argumentace, že touto nahrávkou došlo k neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromí a tato nahrávka tudíž nemůže být použita.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je možné použít nahrávku pořízenou bez vědomí a souhlasu nahrávaného v trestním nebo správním řízení?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.