Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V květnu 2023 na mě podal soused obvinění, že jeho a jeho družku slovně napadám, házím jim kameny do bazénu atp. PČR jezdila po sousedech a vyptávala se na mě. Byla jsem 2x podat vysvětlení. Jednou na PČR a jednou na OÚ. Nic takového jsem nedělala a taky na ta tvrzení nemají žádné důkazy. Nakonec se věc odložila. Žijeme na malé vesnici, tudíž se to probírá všude a já mám z ostudy kabát.

Máme se sousedem vleklé spory kvůli jeho hospodářství, kterým nás omezuje, jeho drůbež máme neustále na svém pozemku a na upozornění reaguje slovy, že jim domluví. Na našem pozemku nám vyjezdil cestu, aby mohl jezdit k hospodářství zezadu. Dělá díry do plotu (pletiva), aby mohla jeho drůbež zpět na jeho pozemek. Já mám od vysvětlení na PČR psychické problémy, nespím. Od 1. vysvětlení k 2. to trvalo půl roku a žila jsem v nejistotě co bude dál. Soused napadl manžela, když si chtěl oplotit náš pozemek, přes který nám jezdí. Soused přijel a zlámal a vytrhal železné kůly. Byla zavolána PČR a že to bude řešit s mojí kauzou. Nic se nestalo a vše vyšlo do ztracena. Kůly a práci nám nikdo dodnes nezaplatil. Soused je voják z povolání a stále se ohání, že slouží lidu a může si dělat co chce. Nechci tuto šikanu nechat jen tak bez odezvy. Prosím o radu. Děkuji moc. Miroslava.

 

ODPOVĚĎ:
Nepravdivým obviněním z přestupku se Váš soused mohl dopustit přestupku proti občanskému soužití, jak to výslovně vyplývá z § 7/1 písm. c) bodu 2. zákona o některých přestupcích. V této věci se proto můžete obrátit na obecní úřad (jeho přestupkovou komisi) s podnětem k zahájení přestupkového řízení.
Poškozením Vašeho plotu se Váš soused mohl dopustit přestupku proti majetku, který dle § 8/1 písm. a) bodu 4. zákona o některých přestupcích spáchá fyzická osoba tím, že úmyslně způsobí škodu na cizím majetku zničením nebo poškozením věci z takového majetku. I v této věci proto můžete kontaktovat přestupkovou komisi.
V rámci zahájeného přestupkového řízení se můžete domáhat náhrady vzniklé škody (jak to vyplývá z § 70 a § 89 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Pakliže by z nějakého důvodu nebyla sousedovi uložena povinnost nahradit Vám způsobenou škodu, můžete se v této věci obrátit s žalobou na soud – to však pouze v případě, budete-li schopni veškerá svá tvrzení řádně prokázat (včetně rozsahu škody). Rozhodnete-li se pro podání žaloby, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
Soudní cestou byste se případně mohla domáhat i odčinění újmy na Vašich osobnostních právech, kterou soused nepravdivým obviněním z přestupku způsobil.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích
zákon č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.