Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Obdrželi jsme výzvu k uhrazení částky (1.000 Kč) za překročení rychlosti v obci  o 10 km/h. Jednalo se o měření okamžité rychlosti. Obec má na tento radar povolení k měření rychlosti od dopravního inspektorátu, ale píše se výslovně "úsekové", nikoliv okamžité. Co radíte? Zaplatit? Je postup obce správný?  

ODPOVĚĎ:

Zákon nerozlišuje u překročení rychlosti, zda bylo měřeno úsekovým radarem či radarem měřícím okamžitou rychlost. U úsekového měření rozhoduje průměrná rychlost, tudíž v rozhodnutí (výzvě) by nemělo být uváděno, že se jedná o okamžitou rychlost. Toto můžete rozporovat, nicméně to obecně nemá vliv na výsledek měření, ledaže by se opravdu nejednalo o průměrnou rychlost, ale okamžitou, ovšem naměřenou úsekovým radarem.