Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně přestupku proti veřejnému pořádku § 5 odstavec g) zákona 251/2016 Sb. Konkrétně pak jde o podezření ze spáchání přestupku špatně zaparkovaným automobilem. Lze v takovém případě ze strany vymahatele uplatnit § 125 f) odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb, ve kterém je uvedeno - cituji -
" (1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem."?

Z mého laického pohledu však nebyl spáchán přestupek při použití vozidla na pozemní komunikaci, jelikož by se mělo jednat o veřejné prostranství. Lze to takto chápat, nebo je můj laický názor mylný? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Definice přestupku dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb. („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, “) má podpůrnou povahu, tzn. že lze toto ustanovení použít pouze v případě, že daní jednání, které je v rozporu s právním řádem, nelze postihnout podle jiných, speciálních zákonů (např. Vámi zmiňovaný zákon č. 361/2000 Sb.).
Dle zákona o pozemních komunikacích je pozemní komunikace dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.
Dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb. platí:
Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
V případě stání vozidlem na veřejném prostranství tak z pohledu zákona nejde o „nesprávné parkování“ na pozemní komunikaci, ale o tzv. zábor veřejného prostranství, kdy tento spadá pod přestupkový zákon, který umožňuje sankci mnohonásobně vyšší než v případě přestupku dle zákona č. 361/2000 Sb.
Proto by takové jednání mělo být postiženo dle zákona č. 251/2016 Sb. , nikoliv dle zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.